Aktuality

Dubnová přednáška pražské sekce (17. 4. 2013)

Přednáška profesora Bořivoje Srby  "Arkádské zrcadlo: scénografie Nostitzského a Stavovského divadla v závěru 18. a na počátku 19. století".  Tematická přednáška s besedou se koná v … více

Přednáška Jiří Veltruský a semiologie divadla (1. 3. 2013)

Pražský lingvistický kroužek a Teatrologická společnost srdečně zvou na společné zasedání, na němž bude představena kniha Jiřího Veltruského An Approach to the Semiotics of Theatre. Za Pražský lingvistický kroužek promluví … více

Únorová přednáška pražské sekce TS - 21. 2. 2013 (13. 2. 2013)

Obrazový prostor na jevišti: k (re)konstrukci bostonské inscenace Intolleranza 1960 (1965) Přednáší Mgr. Barbora Příhodová, Ph.D. Následnou diskusi o díle Josefa Svobody moderuje MgA. David Drozd, Ph.D. Přednáška se … více

Prezentace japonského herce divadla nó Matsui Akira (12. 2. 2013)

Katedra divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Japonska v České republice si Vás dovolují srdečně pozvat na prezentaci japonského herce divadla nó  Matsui Akira. Prezentace se bude konat … více

Přednáška prof. Platona Mavromoustakose z Národní Kapodistriovy univerzity v Athénách (4. 2. 2013)

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelní vědy FF UK a Kabinetem pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR srdečně zvou na přednášku prof. Platona Mavromoustakose z  Národní Kapodistriovy univerzity v … více

Lednová přednáška pražské sekce TS - 24. 1. 2013 (23. 1. 2013)

Historie a specifika fondu B 14, Moravské místodržitelství Přednášejí Mgr. Miroslava Kučerová a Bc. Petr Sychra z Moravského zemského archivu. Cílem přednášky je představení fondů Moravského zemského … více

Diskuze o metodologii výzkumu malých scén (1. 11. 2012)

Teatrologické společnost a Institut umění-Divadelní ústav vás srdečně zvou na diskuzi  "K metodologii divadelního výzkumu: analýzy inscenací malých scén". Účast v debatě nad novými publikacemi … více

Debata o výzkumu divadla padesátých let 20. století (15. 10. 2012)

Teatrologická společnost srdečně zve na debatu "K výzkumu divadla 50. let", kde budou diskutovat prof. Pavel Janoušek, prof. Vladimír Just a Mgr. Jitka Rauchová, Ph.D. Debata se koná v úterý 23. října 2012 v 16.00 hod. v Malém … více

Zemřel pan profesor Ivo Osolsobě (29. 9. 2012)

Prof. Dr. Ivo Osolsobě dramaturg zpěvohry, překladatel, teorerik „divadla, které mluví, zpívá a tančí“, profesor Janáčkovy akademie múzických umění, … více

Vyhlášení soutěže o Cenu Václava Königsmarka 2012 (6. 6. 2012)

Vyhlášení soutěže 2012 Teatrologická společnost vyhlašuje 7. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní … více

Prezentace filmu Prodaná nevěsta - Die verkaufte Braut (1. 6. 2012)

Pražská sekce Teatrologické společnosti  a Institut umění – Divadelní ústav srdečně zvou na prezentaci filmového dokumentu natočeného rakouskou televizí ORF jako záznam představení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta … více

Květnová přednáška pražské sekce TS - 24. 5. (2. 5. 2012)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Jitky Pavlišové Rakouská dramatika po roce 2000, která se koná ve čtvrtek 24. května 2012 od 17 hodin v Malém sále IDU, Celetná 17, Praha 1. Přednáška bude … více

Křest knihy Eva Uhlířová - Vůle k tvorbě; 12. 4. 2012 (28. 3. 2012)

Institut umění – Divadelní ústav a Pražská sekce Teatrologické společnosti si Vás dovolují pozvat na křest dalšího svazku ediční řady Eseje, kritiky, analýzy Eva Uhlířová – Vůle k tvorbě.   Eva … více

Dubnová přednáška pražské sekce TS - 19. 4. (28. 3. 2012)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Daniely Čadkové Antické hry Jaroslava Vrchlického, která se koná ve čtvrtek 19. 4. 2012 od 17 hodin v Malém sále IDU, Celetná 17, Praha 1. Jaroslav Vrchlický … více

Výroční zpráva o činnosti Teatrologické společnosti v období 2011-2012 (20. 3. 2012)

Výroční zpráva o činnosti Teatrologické společnosti v období 2011—2012 (mezi valnými hromadami 5. března 2011 do 10. března 2012) Výbor TS pracoval ve složení Tatjana Lazorčáková (předsedkyně), Magdalena Jacková … více

Březnová přednáška pražské sekce TS - 22. 3. (14. 2. 2012)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku PhDr. Adolfa Scherla, CSc., a PhDr. Evy Šormové Archiv Kabinetu pro studium českého divadla – historie a současnost, která se koná ve čtvrtek 22. 3. 2012 od 17 hodin v Malém sále IDU, … více

Valná hromada TS - 10. 3. 2012 (13. 2. 2012)

Srdečně zveme všechny členy TS na letošní valnou hromadu, která se koná v sobotu 10. 3. od 10 hodin v Malém sále IDU, Celetná 17, Praha 1. Program valné hromady: 1. Zpráva o činnosti Teatrologické společnosti za rok 2011 2. … více

Únorová přednáška pražské sekce TS - 29. 2. (26. 1. 2012)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Jaroslava Blechy "Josef Šimek - ´chvalně známý nejstarší loutkář na Moravě´", která se koná mimořádně ve středu 29. 2. 2012 od 17 hodin v Malém … více

Výhledy, projekty a výzkumná spolupráce v české divadelní historiografii - 10. 2. 2012 (19. 1. 2012)

Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Teatrologická společnost   srdečně zvou na pracovní seminář         Výhledy, projekty a … více

Lednová přednáška pražské sekce TS - 26. 1. (3. 1. 2012)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Radky Kunderové "Mocenské strategie v kritickém ohlasu na společný projekt Cesty (křižovatky – jízdní řády – setkání)", která se koná … více

Přátelské setkání se Zdeňkem Hořínkem (30. 11. 2011)

Kabinet pro studium českého divadla IDU Praha a Teatrologická společnost si vás dovolují srdečně pozvat na přátelské setkání s doc. Zdeňkem Hořínkem, které se koná u příležitosti jeho nedávného … více

Vyšlo druhé číslo DIVADELNÍ REVUE 2011 (9. 11. 2011)

Druhé číslo časopisu Divadelní revue (vyšlo na začátku listopadu 2011) přináší tématický blok věnovaný francouzskému divadlu. Naleznete v něm pojednání … více

Prosincová přednáška pražské sekce TS - 1. 12. (21. 11. 2011)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Aleny Sarkissian, Ph.D. "TIsíc let reflexe divadla na řeckém Východě", která se koná 1. 12. 2011 v Malém sále IDU.   V přednášce, která … více

Říjnová přednáška pražské sekce TS - 20. 10. (6. 10. 2011)

Teatrologická společnost srdečně zve na prezentaci knihy Mgr. Magdalény Jackové, Ph.D. "Divadlo jako škola ctností a zbožnosti (Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století)", která se koná 20. … více

Česká divadelní historiografie na rozcestí (7. 9. 2011)

Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci si dovoluje pozvat Vás na pracovní seminář ČESKÁ DIVADELNÍ HISTORIOGRAFIE NA ROZCESTÍ? OLOMOUC 10. listopadu 2011 … více

Odpovědi MK ČR k tezím o teatrologickém výzkumu v IDU (7. 9. 2011)

Odpověď Ing. Martiny Dvořákové (ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK ČR) z 14. června 2011. Odpověď MgA. Radka Zdráhala (náměstek ministra kultury) z 18. srpna 2011. Viz též Pracovní teze k teatrologickému výzkumu v … více

Pracovní teze k problematice teatrologického výzkumu v IDU (6. 9. 2011)

Pracovní teze k problematice teatrologického výzkumu v Institutu umění – Divadelním ústavu  V souvislosti s tím, že Institut umění – Divadelní ústav (IDU) získal statut výzkumné organizace, proběhla 10. … více

Zářijová přednáška pražské sekce TS – 22. 9. (7. 9. 2011)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku PhDr. Aleny Jakubcové, Ph.D. "Principál Václav Mihule na dvoře vévodském", která se koná 22. 9. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU. Divadelní činnost … více

Setkání s dramatičkou Djanet Sears (27. 5. 2011)

Jménem profesora Martina Procházky, ředitele Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK, a organizátorů 9. Světového Shakespearovského Kongresu, který se koná v Praze 17.-22. července 2011, bychom Vás rádi pozvali na … více

Červnová přednáška pražské sekce TS (31. 5. 2011)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku PhDr. Václava Petrboka, Ph.D. (Eberhard Karls Universität Tübingen) "Ferdinand Břetislav Mikovec mezi Čechy a Němci", která se koná 9. 6. 2011 od 17 hodin v Malém … více

Květnová přednáška pražské sekce TS (10. 5. 2011)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku PhDr. Josefa Förstera, Ph.D. (Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i), která se koná 26. 5. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU. Pád císaře … více

Dubnová přednáška pražské sekce TS (25. 3. 2011)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku PhDr. Jitky Ludvové „Kleine Bühne. Pražské německé divadlo v dokumentech“, která se koná 28. 4. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU. Obsahem přednášky bude … více

Ohlasy veřejné debaty o teatrologickém výzkumu v IDU (19. 9. 2011)

Článek Jany Machalické o Veřejné debatě o teatrologickém výzkumu v IDU - Bude někdy u nás divadelní muzeum? Lidové noviny 15. března 2011. Článek Jakuba Konečného na serveru Divá báze (19. dubna … více

Výsledky Ceny Václava Königsmarka (6. 3. 2011)

Výsledky 6. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka. V 6. ročníku byla soutěž vypsána ve třech kategoriích: – pro studenty a absolventy bakalářského studia – pro studenty a absolventy … více

Veřejné debata o teatrologickém výzkumu v IDU, 10. 3. 2011 (21. 2. 2011)

Vážení kolegové,     jménem Teatrologické společnosti, Českého centra International Theatre Institute/Mezinárodního divadelního ústavu a Katedry divadelní vědy FF UK v Praze bychom vás rádi pozvali na … více

Valná hromada TS 5. 3. 2011 (7. 9. 2011)

Zveme všechny členy TS na valnou hromadu, která se letos koná v sobotu 5. 3. 2011 od 10 hodin v Malém sále IDU. Program valné hromady: 1. Zpráva o činnosti Teatrologické společnosti za rok 2010 2. Zpráva o hospodaření … více

Únorová přednáška pražské sekce TS (28. 1. 2011)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku doc. PhDr. Margity Havlíčkové „Srdečně vinšující Thalia z moravského Parnasu (k výzkumu staršího divadla v Mikulově)“, která se koná 17. 2. 2011 … více

Lednová přednáška pražské sekce TS (3. 1. 2011)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Veroniky Štefanové "Nový cirkus včera a dnes", která se uskuteční 27. 1. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU.  Nový cirkus, umělecký druh původem z … více

Prosincová přednáška pražské sekce TS (18. 11. 2010)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Magdalény Jackové, Ph.D. "Jezuitské školské divadlo v Praze v 1. polovině 18. století", která se koná 9. 12. 2010 od 17 hodin v Malém sále IDU. Pod pojmem … více

Říjnová přednáška pražské sekce TS (29. 9. 2010)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Jiřího Bláhy "Zámecká divadla v ČR -- současný stav a perspektivy", která se koná výjimečně VE STŘEDU 13. 10. 2010 od 17 hodin v Malém sále … více

Zářijová přednáška pražské sekce TS (8. 9. 2010)

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku doc. PhDr. Jiřího Štefanidese, doc. PhDr. Margity Havlíčkové a Mgr. Sylvy Pracné  "Jiné světy - německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezsku (1733 - 1944)," … více

Zemřel pan profesor František Černý (17. 6. 2010)

Prof. František Černý S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 12. 6. 2010 zemřel ve věku 84 let významný český teatrolog, historik českého divadla, první polistopadový děkan … více

Zrušení knihkupectví PROSPERO - odpověď ředitelky IDU (3. 6. 2010)

Odpověď ředitelky IDU ing. Pavly Petrové na dopis Teatrologické společnosti ve věci zrušení odborného knihkupectví Prospero. Text dopisu ve formatu JPG ke stažení. více

Teatrologická společnost vyhlašuje 6. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka (9. 5. 2010)

Cena Václava Königsmarka Teatrologická společnost vyhlašuje 6. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní … více

Dopis ředitelce IDU P. Petrové ve věci zrušení knihupectví Prospero (9. 5. 2010)

Vážená paní ředitelko, k datu 1. 4. 2010 jsme s překvapením zjistili, že zaniklo specializované knihkupectví PROSPERO (naposledy provozované distribuční společností Kosmas) v objektu IDU. Vždy jsme oceňovali mimořádný význam … více