Vyhledávání 

Divadelní noviny
Celetná 17
110 00 Praha 1

tel.: 224 809 114
tel./fax: 222 315 912
e-mail: divadelni.noviny@divadlo.cz

Vydává občanské sdružení Společnost pro Divadelní noviny.

Šéfredaktor: Jan Kolář (jan.kolar@divadlo.cz)
Zástupce šéfredaktora: Richard Erml (publicistika, richard.erml@divadlo.cz)

Redakce: Vladimír Hulec (zahraniční, vladimir.hulec@divadlo.cz), Jan Kerbr (kritika, jan.kerbr@divadlo.cz), Vladimír Mikulka (kritika, vladimir.mikulka@divadlo.cz), Josef Herman (hudební divadlo, hermanjosef@seznam.cz)

Manažerka: Kateřina Kolářová (katerina.kolarova@divadlo.cz)

Grafická úprava, zlom: Martin Stejskal a Ivo Purš
Sazba: Olga Nová
Korektury: Soňa Weigertová
Předplatné a inzerce: Kateřina Kolářová (katerina.kolarova@divadlo.cz)
Tisk: JPM TISK s.r.o.
Distribuce: SEND Předplatné s.r.o.
Rozšiřuje: Mediaprint & Kapa, PNS, knihkupci, divadla

Registrace: MK ČR E 6060
ISSN: 1210-471X

IČO: 66001056
DIČ: CZ 66001056Divadelní noviny, Celetná 17, 110 00 Praha 1, ČR, divadelni.noviny@divadlo.cz
Mapa webu, stránky Divadelních novin navštívilo již lidí