Koncepce umění

Naplňování koncepce účinnější podpory pro léta 2007 - 2013

úvod ° zadání ° návrh koncepce ° Naplňování koncepce 2007 - 2013 a teze pro léta 2014 -2020° podkladové materiály ° expertní týmy ° semináře pro veřejnost ° kontakt

ZNĚNÍ KONCEPCEKoncepce účinnější podpory umění
2007-2013

(1) Struktura dokumentu je daná  usnesením vlády ČR ze dne 3. ledna 2001 k návrhu Metodiky střednědobých koncepcí

Na této stránce si můžete stáhnout finální i průběžné verze Koncepce v dokumentu Word.


>> Návrh Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 byl dne 18. 10. 2005 předán Divadelním ústavem na Ministerstvo kultury ČR k připomínkovému řízení. Finální verzi návrhu Koncepce naleznete v sekci návrh koncepce.  <<