Naplňování koncepce účinnější podpory pro léta 2007 - 2013

úvod ° zadání ° návrh koncepce ° Naplňování koncepce 2007 - 2013 a teze pro léta 2014 -2020° podkladové materiály ° expertní týmy ° semináře pro veřejnost ° kontakt

Teze koncepce podpory umění pro léta 2014 -2020


V PDF dokumentu, který můžete stáhnout níže, naleznete texty Marty Smolíkové Naplňování koncepce účinnější podpory pro léta 2007 - 2013 a Teze koncepce podpory umění pro léta 2014 -2020. Tato zpráva byla vypracována v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006 - 2011), jehož řešitelem je Institut umění - Divadelní ústav.

Zpráva o státní podpoře umění 2011 (PDF)

Reakce a poznámky Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury a Samostatného oddělení umění Ministerstva kultury ke Zprávě (Naplňování koncepce účinnější podpory pro léta 2007 – 2013) z března 2012.

Poznámky ORNK ke zprávě o státní podpoře umění 2011 (DOC)

Reakce SOU ke zprávě o státní podpoře umění 2011 (DOC)


>> Návrh Koncepce účinnější podpory umění 2007 - 2013 byl dne 18. 10. 2005 předán Divadelním ústavem na Ministerstvo kultury ČR k připomínkovému řízení. Finální verzi návrhu Koncepce naleznete v sekci návrh koncepce.  <<