Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Rubrika 'Dotace a granty'

Celkem 12 článků, Třídit podle: data | názvu | čtenosti
Obecné podmínky pro granty a dotace (8.7.2004)
Obecné informace o dotacích převzaté ze stránek Ministerstva kultury. Žádosti se podávají na předepsaném formuláři. Povinnou součástí projektu je popis projektu, rozpočet projektu vyplněný na předepsaných rozpočtových formulářích. dále
 
Komise Rady HMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění (25.3.2009)
Materiál obsahuje Jednací řád Komise Rady HMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění a Seznam členů Komise pro udělování grantů. dále
 
Poradní sbor primátora hl. m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky (25.3.2009)
Materiál obsahuje Statut Poradního sboru primátora hl. m. Prahy a Seznam členů Poradního sboru primátora hl. m. Prahy. dále
 
Zákonné normy, týkající se dotování kultury v Praze, včetně normy EU (25.3.2009)
Příslušné pasáže Zákona o hl. městě Praze, úplné znění zákona o veřejné podpoře a nařízení komise ES č. 1998/2006 – pravidlo de minimis. dále
 
Zásady pro poskytování účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2009 (25.3.2009)
Dokument obsahuje kritéria a podmínky přidělení grantů, způsob posuzování a administrativní náležitosti procesu dále
 
Schválené granty hl.m. Prahy v oblasti kultury na rok 2009 (25.3.2009)
Granty do 200 000 Kč, schválené Radou HMP 20.1. 2009 usnesením č. 43 a granty nad 200 000 Kč, schválené Zastupitelstvem HMP 29.1. 2009 usnesením č. 23/29. dále
 
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (10.3.2009)
Program byl založen usnesením Vlády ČR 10.3.2003. Tento dokument obsahuje podmínky podpory a základní kritéria pro rok 2009. Program je určen pro právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou.
dále
 
Program státní podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů jako nástroj standardizace veřejných služeb v oblasti nekomerčního profesionálního umění (11.4.2005)
Pracovní materiál Divadelního ústavu, který byl vypracován na základě požadavku Ministerstva kultury ČR jako podklad pro realizaci vládního usnesení stran řešení problematiky veřejné služby v oblasti živého umění. dále
 
Srovnání modelů financování divadla, se zvláštním zřetelem ke grantovým systémům, v evropských metropolích, především v zemích EU - doplněná verze (31.1.2005)
Pracovní materiál Divadelního ústavu je srovnávací studií grantových systémů některých vybraných evropských měst s odkazy na grantové systémy a divadelní politiku zemí Evropské unie (včetně spolkových zemí a některých dalších příkladů). dále
 
Sportovní organizace jsou nejvíce dotované neziskovky (22.11.2004)
Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů je dokumentem, který již od roku 1999 vyhodnocuje finanční podporu udělenou nestátním neziskovým organizacím (NNO). Sledován je jak státní rozpočet, tak i krajské a obecní rozpočty. dále
 
Granty MK ČR (13.7.2004)
Přehled grantů vypisovaných pro oblast profesionálního divadelního umění, pro oblast profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla a pro oblast profesionálního hudebního umění. dále
 
Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (31.5.2004)
Usnesením č. 902 ze dne 10. září 2003 schválila vláda „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ (dále jen „Program“). Jedná se o základní dotační program pro profesionální divadla. dále
 
Celkem 12 článků, zobrazuji 1 až 10
Třídit podle: data | názvu | čtenosti

Rubrika

Tato rubrika slouží zejména k předávání informací o dotacích a grantech z veřejných rozpočtů. Pro informace o aktuálních grantech a dotacích zkuste server www.divadlo.cz, proklik v hlavním menu na rubriku granty. Aktuální přehled grantových uzávěrek pro neziskovou sféru převzatých ze serveru Econnect (www.ecn.cz) najdete na hlavní stránce www.divadlo.cz v boxu umístněném vpravém sloupečku dole. Není v silách redakce zveřejňovat všechny granty, edice box slouží spíše pro metodické a koncepční materiály. Doporučujeme sledovat zejména stránky jednotlivých měst a krajů. Důležité informace z oblasti kultury přináší týdenní elektronický bulletin vydávaný společností ProCulture  (www.proculture.cz ), mezinárodní projekty podporuje naříklad česká kancelář Culture 2000 (http://www.culture2000.cz/). Aktuální nabídku pražských městských grantů z oblasti divadla a všechny potřebné odkazy najdete např. v článku ze dne 29.7. 2004 Hlavní město Praha - grantová řízení - podpora kultury.

Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000