Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Rubrika 'Dokumenty'

Celkem 20 článků, Třídit podle: data | názvu | čtenosti
Soupis překladů her českých autorů uložených v knihovně Divadelního ústavu (12.6.2009)
Soupis překladů původních děl českých autorů napsaných v českém jazyce. Soupis je rozčleněn podle jazyků, do kterých byly hry přeloženy. V rámci jednotlivých kapitol jsou záznamy řazeny abecedně dle jmen autora. dále
 
Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy (24.4.2009)
Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy vznikala v průběhu let 2005 –2006. Dokument obsahuje teoretická východiska a analýzu situace, dlouhodobé zásady a střednědobou koncepci kulturní politiky, grantový a dotační systém. dále
 
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (10.3.2009)
Program byl založen usnesením Vlády ČR 10.3.2003. Tento dokument obsahuje podmínky podpory a základní kritéria pro rok 2009. Program je určen pro právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou.
dále
 
Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 (10.3.2009)
Obsahuje analýzu výchozího stavu, definuje předmět, cíle a nástroje veřejné podpory umění, stanovuje konkrétní úkoly včetně finančního zabezpečení. V příloze jsou publikovány celkové podíly veřejných rozpočtů. dále
 
Státní kulturní politika na léta 2009-2014 (10.3.2009)
Strategický dokument východisek a vize kulturní politiky na státu na období pěti let. Definuje 4 základní cíle, konkrétní úkoly a opatření, odpovědnost a termíny jejich realizace. dále
 
Soupis premiér her rakouských autorů, které byly uvedeny v ČR v sezoně 2004/2005 (10.3.2008)
Soupis premiér her rakouských autorů, které byly uvedeny v ČR v sezoně 2004/2005 dále
 
Soupis premiér her rakouských autorů, které byly uvedeny v ČR v sezoně 2003/2004 (10.3.2008)
Soupis premiér her rakouských autorů, které byly uvedeny v ČR v sezoně 2003/2004 dále
 
Seznam škol vystavujících na Pražském Quadriennale 2007 (16.1.2008)
Seznam škol vystavujících na Pražském Quadriennale 2007 dále
 
Vaganteum - katalog evropských škol a vzdělávacích center v oblasti performing arts (16.1.2008)
Katalog evropských škol a vzdělávacích center v oblasti performing arts dále
 
Divadelní publikace a periodika 2004 (22.10.2007)
Bibliografický soupis divadelních publikací za rok 2004. dále
 
Divadelní publikace a periodika 2003 (21.10.2007)
Bibliografický soupis divadelních publikací za rok 2003. dále
 
Soupis uvedení her Josefa Kajetána Tyla (1945 – 2005) (19.9.2006)
Obsahuje celkem 579 záznamů o inscenacích uvedených na území České republiky v období červenec 1945 – prosinec 2005, o nichž existují v Informačně-dokumentačním oddělení Divadelního ústavu dokumenty či alespoň základní údaje. dále
 
Soupis překladů her českých autorů uložených v knihovně DÚ (3.1.2006)
Soupis obsahuje záznamy dokumentů, které byly uloženy v knihovně DÚ. Zahrnuty byly pouze překlady původních děl českých autorů napsaných v českém jazyce. dále
 
Soupis her rakouských autorů, jejichž texty byly přeloženy a publikovány v češtině (31.10.2005)
Soupis má sloužit jako "příruční slovníček" pro české divadelníky. Zahrnuje všechny české překlady divadelních her, které jsou dostupné ve vydáních knižních, časopiseckých, případně jsou uloženy pouze v rukopisné podobě v odborných divadelních knihovnách. dále
 
Soupis diplomových prací na FF UK zabývajících se divadlem (13.1.2005)
Soupisy diplomových a disertačních prací týkajících se divadla z kateder Hudební vědy, Českého jazyka a Historie FF UK. dále
 
Soupis diplomových a disertačních prací, obhájených na katedře divadelní vědy Filosofické fakulty UK v letech 1960 – 2000 (13.12.2004)
Katedra existovala v uvedených letech pod různými názvy. Proto jsou zahrnuty také diplomové práce z oblasti filmu, a to i pokud vznikly na samostatné katedře filmové vědy v 90. letech. dále
 
Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (10.9.2003)
Usnesení Vlády České republiky ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů a předkládací zpráva. dále
 
Prohlášení vlády o podpoře kultury (duben 2003) (7.4.2003)
Datum: duben 2003. Dokument obsahuje Usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 7. 4. 2003 a text Prohlášení. dále
 
Dokumentace ke kulturní a divadelní politice v ČR po roce 1989 (7.12.2002)
Obsahuje soupisy a seznamy: Prohlášení vlád ČR (programová prohlášení), Dokumentů MK ČR, Zákonů ČR, Pramenů a literatury a Excerpta časopisu Svět a divadla na téma vztah státu a divadla. dále
 
Kulturni politika ČR (10.1.2001)
Dokument obsahuje úvodní slovo ministra kultury, Usnesení vlády ČR č. 40 ze dne 10.1. 2001 a plné znění textu Kulturní politika (dříve Účinnější strategie podpory kultury). dále
 
Celkem 20 článků, zobrazuji 1 až 10
Třídit podle: data | názvu | čtenosti

Rubrika

Rubrika bude přinášet základní dokumenty ke kulturní a divadelní politice a také základní dokumentaci z fondů Divadelního ústavu.

Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000