Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Rubrika 'Kulturní politika'

Celkem 21 článků, Třídit podle: data | názvu | čtenosti
Kompendium kulturních politik a trendů v Evropě 2012 (24.10.2012)
Profil České republiky za rok 2012 ve 13. Vydání kompendia kulturních politik a trendů v Evropě zveřejněn. dále
 
Vybudování pevného rámce mobility umělců (16.10.2012)
Závěrečná zpráva Pracovní skupiny otevřené metody koordinace při EU (Open Method of Coordination – OMC) dále
 
Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy (24.4.2009)
Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy vznikala v průběhu let 2005 –2006. Dokument obsahuje teoretická východiska a analýzu situace, dlouhodobé zásady a střednědobou koncepci kulturní politiky, grantový a dotační systém. dále
 
Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 (10.3.2009)
Obsahuje analýzu výchozího stavu, definuje předmět, cíle a nástroje veřejné podpory umění, stanovuje konkrétní úkoly včetně finančního zabezpečení. V příloze jsou publikovány celkové podíly veřejných rozpočtů. dále
 
Státní kulturní politika na léta 2009-2014 (10.3.2009)
Strategický dokument východisek a vize kulturní politiky na státu na období pěti let. Definuje 4 základní cíle, konkrétní úkoly a opatření, odpovědnost a termíny jejich realizace. dále
 
Bohumil Nekolný - Divadelní systémy a kulturní politika (28.11.2006)
Sborník statí a dokumentů vzniklý v Divadelním ústavu vychází ze spolupráce s řadou odborníků, kteří spolupracovali na projektech dotýkajících se problematiky divadelní a kulturní politiky, domácích i zahraničních divadelních systémů. dále
 
Koncepce účinnější podpory umění 2007–2013 - přepracovaná aktuální pracovní verze (20.9.2005)
Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 shrnuje současný stav a formuluje potřeby umění pro dané období. Vedle Kulturní politiky představuje první vládní strategický materiál, který se oblastí umění zabývá. dále
 
Financing of Czech Theatre / Financování českého divadla (8.8.2005)
Studie amerického badatele Stepana S. Simka o transformaci českého divadla jako součásti přechodu celé společnosti k demokracii a tržní ekonomice. dále
 
Teze k multiplikačnímu efektu divadla (11.4.2005)
Nástin mapy užitných efektů financování divadla z veřejných zdrojů, včetně legitimity těchto investic. dále
 
Program státní podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů jako nástroj standardizace veřejných služeb v oblasti nekomerčního profesionálního umění (11.4.2005)
Pracovní materiál Divadelního ústavu, který byl vypracován na základě požadavku Ministerstva kultury ČR jako podklad pro realizaci vládního usnesení stran řešení problematiky veřejné služby v oblasti živého umění. dále
 
Financování divadla z městských rozpočtů – doplněk ke Srovnání modelů financování divadla, se zvláštním zřetelem ke grantovým systémům, v evropských metropolích, především zemích EU (březen 2005) (11.4.2005)
Základní údaje o financování kultury (divadla a tance) v některých vybraných evropských městech mapují celkové rozpočty pro kuturu, výdaje na jednoho občana v EUR, podíly financování divadla a tance na celkových kulturních výdajích a některé další údaje. dále
 
Srovnání modelů financování divadla, se zvláštním zřetelem ke grantovým systémům, v evropských metropolích, především v zemích EU - doplněná verze (leden 2005) (31.1.2005)
Pracovní materiál Divadelního ústavu je srovnávací studií grantových systémů některých vybraných evropských měst s odkazy na grantové systémy a divadelní politiku zemí Evropské unie (včetně spolkových zemí a některých dalších příkladů). dále
 
Kultura nemá vlivnou lobby a tak je v roce 2005 na kulturu jen necelé půl! procento (7.1.2005)
Na rok 2005 získá Ministerstvo kultury 5,7 miliardy korun ze státního rozpočtu. Odečteme-li z této sumy výdaje ve výši 1,2 miliardy, které jsou poskytovány církvím, bude podíl kultury 0,49% z rozpočtu na nejnižší úrovni za sledované roky (od roku 1998). dále
 
Sborník Co se za pět let v kultuře povedlo a co nikoliv (18.10.2004)
Ministerstvo kultury vydalo pod názvem "Sborník statí o kultuře v letech 1998 - 2003" publikaci, jejímž úkolem je zmapovat situaci české kultury v těchto letech a vysledovat některé vývojové trendy. dále
 
Věcný záměr zákona o veřejné podpoře kultury a o změně některých zákonů (26.7.2004)
Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže, základní zásady a účel, který je jimi sledován. Zhodnocení stávající právní úpravy. Návrh věcného řešení a způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu. Komentář náměstka p.Nováka. dále
 
Otevřená diskuse (1.12.2003)
1. prosince 2003, Praha, Divadlo Archa. Záznam diskuse, kterou uspořádalo hl. město Praha ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR 1.12. 2003 v Divadle Archa. Vstupy měl primátor HMP dr. Pavel Bém, ing. Zd. Novák, dr. I. Němec a Robert Palmer. dále
 
Prohlášení vlády o podpoře kultury (duben 2003) (7.4.2003)
Datum: duben 2003. Dokument obsahuje Usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 7. 4. 2003 a text Prohlášení. dále
 
Stát pro umění 21. století (24.3.2003)
Záznam veřejné panelové diskuze na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 24.3.2003. dále
 
Komparace kulturních systémů 15 zemí Evropské unie (23.3.2003)
Autor Divadelní ústav. Podkladový materiál k panelové diskusi Stát pro umění 21. století. Shrnuje základní principy kulturní politiky zemí Evropské unie, typy jejich exekutiv, legislativu, vztahující se ke kultuře a divadlu... dále
 
Kulturni politika ČR (10.1.2001)
Dokument obsahuje úvodní slovo ministra kultury, Usnesení vlády ČR č. 40 ze dne 10.1. 2001 a plné znění textu Kulturní politika (dříve Účinnější strategie podpory kultury). dále
 
Proměny evropských kulturních politik (6.3.1999)
Zápis z diskusního kulatého stolu, Praha, Divadlo Archa, 5. a 6. března 1999. dále
 
Celkem 21 článků, zobrazuji 1 až 10
Třídit podle: data | názvu | čtenosti

Rubrika

Rubrika obsahuje základní materiály ministerstva kultury jako Prohlášení a Usnesení vlády ČR, dále záznamy podstatných veřejných diskusí které se k tomuto tématu u nás vedly v posledních letech a konečně materiály z divadelního prostředí, které se ke kulturní a divadelní politice vztahují.

Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000