Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Obecné podmínky pro granty a dotace

Obecné informace o dotacích převzaté ze stránek Ministerstva kultury.

Programy  Obecné informace o programech MK ČR.  (obsahuje mimo jiné obecné podmínky pro Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů).

Granty MK ČR (přehled grantů vypisovaných odborem Umění a knihoven MK ČR)

Grantová řízení jsou každoročně vyhlašována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), dále v souladu s „Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím“, které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Dotace jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které vláda schválila usnesením č. 114 ze dne 7. 2. 2001 a jsou přílohou tohoto usnesení, a na základě interního předpisu MK, tj. Příkazu ministra kultury č. 4/2004.

Oddělení umění vyhlašuje grantové řízení každý rok zpravidla počátkem října na následující kalendářní rok s uzávěrkou zpravidla koncem listopadu.

Projekty předložené do grantových řízení posuzují grantové komise složené z odborníků pro danou oblast v souladu s Příkazem ministra kultury č. 14/1999 o jednacích řádech grantových komisí a subkomisí zpravidla do konce měsíce února roku v němž se grant – dotace ze státního rozpočtu uděluje.

Grantové komise:

Rady pro oblast výzkumu a vývoje:

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři. Povinnou součástí projektu je popis projektu, rozpočet projektu vyplněný na předepsaných rozpočtových formulářích a kopie vyžádaných identifikačních dokladů.


Hlavní stránka MK ČR  Odbor MK ČR Umění a knihovny  Dotace (Odsud jsou převzaty údaje na této stránce)

ZDROJ: Sránky MK ČR, viz http://www.mkcr.cz/article.php?id=1006.

Pozn. redakce: Pro informace o aktuálních grantech a dotacích zkuste server www.divadlo.cz, proklik v hlavním menu na rubriku granty. Aktuální přehled grantových uzávěrek pro neziskovou sféru převzatých ze serveru Econnect (www.ecn.cz) najdete na hlavní stránce www.divadlo.cz v boxu umístněném vpravém sloupečku dole. Není v silách redakce zveřejňovat všechny granty, edice box slouží spíše pro metodické a koncepční materiály. Doporučujeme sledovat zejména stránky jednotlivých měst a krajů. Důležité informace z oblasti kultury přináší týdenní elektronický bulletin vydávaný společností ProCulture  (www.proculture.cz ), mezinárodní projekty podporuje například česká kancelář Culture 2000 (http://www.culture2000.cz/). Aktuální nabídku pražských městských grantů z oblasti divadla najdete např. v článku ze dne 29.7. 2004 Hlavní město Praha - grantová řízení - podpora kultury.

vloženo: 8.7.2004
(cached, 20.8.2018 9:00:17)
Článek


Rubrika: Dotace a granty
Formát pro tiskFormát pro tisk

Počet zobrazení článku:10070


Související články
Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
Granty MK ČR

Komentáře
Nový komentářNový komentář
Zatím žádné komentáře
Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000