Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Vybudování pevného rámce mobility umělců

V červnu 2012 ukončila svoji práci Pracovní skupina otevřené metody koordinace při EU zabývající se programy na podporu mobility. Svoji práci zahájila na počátku roku 2011. Podpora mobility umělců na úrovni EU je jedním z cílu a priorit Evropského programu pro kulturu, realizovaného prostřednictvím víceletých Pracovních plánu pro kulturu za použití tzv. otevřené metody koordinace (Open Method of Coordination - OMC).

Pracovní skupina OMC zabývající se programy na podporu mobility měla za úkol provést analýzu a zhodnocení stávajících programů a plánů na podporu mobility s cílem stanovit překážky a problémy, s nimiž se potýkají především kulturní operátoři malého rozsahu, mladí umělci a kulturní pracovníci. A nalézt příklady dobré praxe, které pomohou tyto překážky odstranit.

K cílovým skupinám této zprávy patří tvůrci kulturních politik, konkrétni vnitrostátní a regionální orgány členských států EU, Evropská komise a kulturní organizace v členských státech a třetích zemích. Výsledná zpráva je nyní dostupná v českém překladu a je k dispozici všem, kteří mají možnost a vůli změnit podmínky mobility českých umělců a dalších početných kulturních pracovníků.

Pavla Petrová
Členka Pracovní skupiny OMC zabývající se programy na podporu mobilityKe stažení:

Vybudování pevného rámce mobility: Pět klíčových zásad

Building a Strong Framework for Artists’ Mobility: Five Key Principles

vloženo: 16.10.2012
(cached, 21.8.2018 4:38:06)
Přílohy
Mobility report
Vybudování pevného rámce mobility

Článek


Rubrika: Kulturní politika
Formát pro tiskFormát pro tisk

Počet zobrazení článku:1361


Komentáře
Nový komentářNový komentář
Zatím žádné komentáře
Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000