Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Multiplikační efekty kulturních odvětví v České republice

Název: Multiplikační efekty kulturních odvětví v České republice

Anotace: Studie vysvětluje nepřímé, neboli multiplikační ekonomické efekty kulturních a kreativních odvětví, vypočítané na základě podrobné meziodvětvové analýzy z dat ČSÚ, a srovnává je s efekty generovanými jinými odvětvími v české ekonomice. Ze studie vyplývá, že kulturní a kreativní odvětví mají schopnost generovat často nadprůměrné multiplikační efekty na zvýšení produkce, HDP, zaměstnanosti a mzdových příjmů v ČR ve srovnání s ostatními odvětvími české ekonomiky. To znamená, že investice do těchto služeb (např. ve formě státních a evropských dotací, eventuálně výstavby nových kulturních zařízení, daňových pobídek apod.) generují nová pracovní místa a mzdové příjmy, stejně jako přidanou hodnotu české ekonomice více než některá jiná odvětví. Vzhledem k tomu, že kulturní služby často dokážou přilákat zahraniční turisty, přináší do české ekonomiky ještě další nové příjmy ze zahraničí, které by jinak nevznikly (jde tedy o tzv. čisté přínosy pro českou ekonomiku).

Autor: Tereza Raabová

Zadavatel: Institut umění – Divadelní ústav (práce byla napsána v rámci projektu vědy a výzkumu „Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR“ -  DD06PO3OUK002 – podpořeného MK ČR

Klíčová slova: ekonomický dopad, ekonomický přínos, multiplikátor, měření ekonomických dopadů

Datum: srpen 2010

Odkazy: www.ekonomickedopady.cz

Tereza Raabová „Ekonomické a sociální dopady kulturního cestovního ruchu v ČR“ (VŠE, Praha 2010).

Ing. et MgA. Tereza Raabová, Ph.D., Email: tereza.raabova@gmail.com

Přílohy: Studie je k dispozici ke stažení zde.
vloženo: 11.10.2010
(cached, 20.8.2018 12:19:10)
Článek


Rubrika: Správa a řízení
Formát pro tiskFormát pro tisk

Počet zobrazení článku:3332


Související články

Komentáře
Nový komentářNový komentář
Zatím žádné komentáře
Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000