Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Správa a řízení

Multiplikační efekty kulturních odvětví v České republice (11.10.2010)
Studie vysvětluje nepřímé, neboli multiplikační ekonomické efekty kulturních a kreativních odvětví, vypočítané na základě podrobné meziodvětvové analýzy z dat ČSÚ, a srovnává je s efekty generovanými jinými odvětvími v české ekonomice. dále
 
Financování a hodnocení divadel v České republice (23.10.2009)
Zpráva o semináři, jež se uskutečnil ve čtvrtek 15. října 2009 v Institutu umění-Divadelním ústavu. Hlavním cílem semináře bylo poskytnout divadlům aktuální informace k problematice financování a alokace i metodiku k procesům evaluace a hodnocení divadel. dále
 
Správa a financování operních domů (22.6.2009)
Podkladový materiál, který pro MK ČR zpracoval IU – DÚ, zachycuje správu a financování předních evropských operních domů. dále
  Další položky rubriky "Správa a řízení" naleznete ZDE

Kulturní politika

Kompendium kulturních politik a trendů v Evropě 2012 (24.10.2012)
Profil České republiky za rok 2012 ve 13. Vydání kompendia kulturních politik a trendů v Evropě zveřejněn. dále
 
Vybudování pevného rámce mobility umělců (16.10.2012)
Závěrečná zpráva Pracovní skupiny otevřené metody koordinace při EU (Open Method of Coordination – OMC) dále
 
Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy (24.4.2009)
Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy vznikala v průběhu let 2005 –2006. Dokument obsahuje teoretická východiska a analýzu situace, dlouhodobé zásady a střednědobou koncepci kulturní politiky, grantový a dotační systém. dále
  Další položky rubriky "Kulturní politika" naleznete ZDE

K legislativě

Základní informace o možných právních formách (26.7.2004)
Předkládaný manuál je průvodcem hlavně po legislativních a právních podmínkách umělecké činnosti v České republice. Jeho součástí jsou i odkazy na všechny instituce, zákony a předpisy nutné pro provozování této činnosti. dále
 
Zákonné normy, týkající se dotování kultury v Praze, včetně normy EU (25.3.2009)
Příslušné pasáže Zákona o hl. městě Praze, úplné znění zákona o veřejné podpoře a nařízení komise ES č. 1998/2006 – pravidlo de minimis. dále
 
Zásady pro poskytování účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2009 (25.3.2009)
Dokument obsahuje kritéria a podmínky přidělení grantů, způsob posuzování a administrativní náležitosti procesu dále
  Další položky rubriky "K legislavitě" naleznete ZDE

Divadelní systémy

Bohumil Nekolný - Divadelní systémy a kulturní politika (28.11.2006)
Sborník statí a dokumentů vzniklý v Divadelním ústavu vychází ze spolupráce s řadou odborníků, kteří spolupracovali na projektech dotýkajících se problematiky divadelní a kulturní politiky, domácích i zahraničních divadelních systémů. dále
 
Financing of Czech Theatre / Financování českého divadla (8.8.2005)
Studie amerického badatele Stepana S. Simka o transformaci českého divadla jako součásti přechodu celé společnosti k demokracii a tržní ekonomice. dále
 
Teze k multiplikačnímu efektu divadla (11.4.2005)
Nástin mapy užitných efektů financování divadla z veřejných zdrojů, včetně legitimity těchto investic. dále
  Další položky rubriky "Divadelní systémy" naleznete ZDE

Dokumenty

Soupis překladů her českých autorů uložených v knihovně Divadelního ústavu (12.6.2009)
Soupis překladů původních děl českých autorů napsaných v českém jazyce. Soupis je rozčleněn podle jazyků, do kterých byly hry přeloženy. V rámci jednotlivých kapitol jsou záznamy řazeny abecedně dle jmen autora. dále
 
Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy (24.4.2009)
Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy vznikala v průběhu let 2005 –2006. Dokument obsahuje teoretická východiska a analýzu situace, dlouhodobé zásady a střednědobou koncepci kulturní politiky, grantový a dotační systém. dále
 
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (10.3.2009)
Program byl založen usnesením Vlády ČR 10.3.2003. Tento dokument obsahuje podmínky podpory a základní kritéria pro rok 2009. Program je určen pro právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou.
dále
  Další položky rubriky "Dokumenty" naleznete ZDE

Diskuse

Financování a hodnocení divadel v České republice (23.10.2009)
Zpráva o semináři, jež se uskutečnil ve čtvrtek 15. října 2009 v Institutu umění-Divadelním ústavu. Hlavním cílem semináře bylo poskytnout divadlům aktuální informace k problematice financování a alokace i metodiku k procesům evaluace a hodnocení divadel. dále
 
Mezi odchodem a pohoršením (29.5.2009)
Sympozium k situaci berlínských operních domů (Deutsche Oper, Staatsoper a Komische Oper) a ke kritice fungování berlínské Operní nadace, založené v roce 2004. Základní problém: možná fůze operních domů. dále
 
Výzva Zařazení dramatického oboru do rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (11.1.2005)
V současné době vznikají ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze tzv. Rámcové vzdělávací programy. Jsou to nové pedagogické dokumenty, které nahradí dosavadní pedagogické dokumenty. dále
  Další položky rubriky "Diskuse" naleznete ZDE

Dotace a granty

Obecné podmínky pro granty a dotace (8.7.2004)
Obecné informace o dotacích převzaté ze stránek Ministerstva kultury. Žádosti se podávají na předepsaném formuláři. Povinnou součástí projektu je popis projektu, rozpočet projektu vyplněný na předepsaných rozpočtových formulářích. dále
 
Komise Rady HMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění (25.3.2009)
Materiál obsahuje Jednací řád Komise Rady HMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění a Seznam členů Komise pro udělování grantů. dále
 
Poradní sbor primátora hl. m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky (25.3.2009)
Materiál obsahuje Statut Poradního sboru primátora hl. m. Prahy a Seznam členů Poradního sboru primátora hl. m. Prahy. dále
  Další položky rubriky "Dotace a granty" naleznete ZDE

Statistika

Komentář ke statistickým údajům o divadle v ČR v roce 2008 (20.1.2010)
Podkladový materiál, který pro NIPOS (Národní informační a poradenské středisko) komentuje a analyzuje statistická data divadelního systému v České republice za rok 2008 dále
 
Statistika kultury 2008 (20.8.2009)
Materiál NIPOS-u zaznamenávající úhrnné údaje o kultuře v ČR za rok 2008, zahrnuje též oddíl Divadlo. dále
 
Statistika kultury 2007 (27.3.2009)
Materiál NIPOS-u zaznamenávající úhrnné údaje o kultuře v ČR za rok 2007, zahrnuje též oddíl Divadlo. dále
  Další položky rubriky "Statistika" naleznete ZDE

Reflexe

Kamila Černá: Divadlo v Dlouhé nad vodou (10.9.2004)
„Zázrakem v krematoriu“ nazval divadelní kritik Vladimír Just prvních pět let existence Divadla v Dlouhé. (Česká verze textu z magazínu Czech theatre č. 20). dále
 
Lucie Kolouchová: Křehké věci velkých rozměrů (10.9.2004)
Nové směřování pražského loutkového divadla Minor má kořeny už v roce 2000, kdy byla v Minoru uvedena inscenace Aurela Klimta Kouzelný zvon. (Česká verze textu z magazínu Czech theatre č. 20). dále
 
Ostravské divadlo: fenomén industriální aglomerace (10.9.2004)
Už před první světovou válkou měla Ostrava dva profesionální soubory provozující činohru, operu a operetu: německý působil od roku 1907 v městském divadle(dnes Divadlo Antonína Dvořáka) a český... (Česká verze článku z Chech theatre č. 20). dále
  Další položky rubriky "Reflexe" naleznete ZDE

Návod


Edice Box slouží k prezentování pracovních materiálů týkajících se divadelního provozu, právního uspořádání, způsobů financování apod. Materiály jsou čtenářům k dispozici volně ke stažení, autorskými právy disponuje, pokud není uvedeno jinak, Divadelní ústav. V případě Vašich podnětů a připomínek se obracejte prosím na adresu redakce@divadlo.cz.

V současné době má edice tyto rubriky:V blízké době přibudou ještě materiály z rubrik:

Ekonomika
Glosy

Záměrem autorského kolektivu koordinovaného Bohumilem Nekolným je vytvoření platformy, která poskytne odborné veřejnosti přístup k analytickým a koncepčním materiálům (včetně potřebných dokumentů, záznamů diskusí atd.). Edice je otevřená prostřednictvím mailinglistů a diskusního fóra. Editorem a administrátorem Boxu je Jana Budařová.


Stručný popis:

Rubriky jsou členěny podle společného předmětu, který je u každého článku uveden v kolonce klíčová slova. Ke každému článku je možné přidat vlastní připomínky (rámeček Komentář u každého článku), eventuálně se na adrese redakce@divadlo.cz přihlásit do týdenního mailingového přehledu novinek. Každá rubrika má v pravém rámečku stručný popis svého obsahu. Těšíme se na Vaše podněty sloužící ke zlepšení naší práce a oceníme konstruktivní i kritické připomínky.

Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000