Názory k článku 'www.neuhaus.cz/lide/kurt_adler'
OdpovědětDoplněk k Adlerovi
Václav Urban - postmaster@neuhaus.cz - 15.1.2008 3:15:10
Adler byl v Metropolitní opeře také významným dirigentem. Dirigoval 341 představení. Dá se říct, že od roku 1945, kdy se stal sbormistrem, do roku 1973 zajišťoval realizaci drtivé většiny operních produkcí. Po řediteli byl druhým nejvýznamnějším mužem této instituce.
Ještě doplním, že po emigraci do USA na přelomu let 1938/1939 koncertoval jako pianista po celých Spojených státech asi rok a půl, poté se stal impresáriem a pedagogem emigrantského centra Friendship House.
Když srovnám Adlerovu schopnost prosadit se v Americe s problémy, které měli jeho vlastní učitelé, domnívám se, že byl velice nadaný. Adler ve své kariéře nikdy nezakolísal, celý život stoupal vzhůru. Přesto se domnívám, že rozhodně nebyl kariéristou v pejorativním slova smyslu, ba naopak byl skromným a pracovitým člověkem.
Hudební knihovna Yaleovy univerzity mi slíbila brzy poslat Adlerovu korespondenci a snad i další texty, ze kterých bych se měl dozvědět odpovědi na některé otázky, které si kladu. Nevím například, zda Adler konvertoval ke křesťanství jako jeho učitel Karl Weigl. Docela podstatná otázka, která by vysvětlovala, proč působil v emigrantském středisku organizovaném protestantskými církvemi. Také nevím, jaké měl v Americe zázemí. Vím, že tam emigrovali jeho příbuzní, kteří tam možná měli obchodní vazby.
Adler určitě nepsal dopisy s vědomím, že je bude číst veřejnost, proto si slibuji, že se dozvím něco víc o jeho vnitřním prožívání. Jako komentátor umění a doby mě velmi zaujal, dá se říct dokonce velmi ovlivnil.

 
Copyright © Divadelní ústav, REBEX ČR s.r.o. a ČTK
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000
 

 
Další projektyPartneři

Developed by REBEX