Informační servis Divadelního ústavu - říjen 2010

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou další číslo Informačního servisu Divadelního ústavu (jedné části organizace Institut umění – Divadelní ústav, dále IDU). Nyní máte možnost volby, zda si stáhnete text celého čísla ve formátu Word – RTF, PDF nebo ZIP, či jen některé jeho části – programy festivalů (RTF, PDF), nebo premiéry divadel (RTF, PDF). Tímto způsobem se vyhneme zahlcení vaší e-mailové schránky objemnou přílohou.
Tištěná podoba Informačního servisu je k dispozici v Knihovně Divadelního ústavu. Starší čísla jsou ke stažení na adrese www.divadlo.cz/infoservis.
Pokud máte zájem dostávat měsíčně rovnou celý text v jediném souboru (cca 1 MB), pošlete prosím žádost na adresu redakce@divadlo.cz. Na tuto adresu se prosím obracejte i s dotazy, připomínkami a náměty, týkajícími se obsahu i technických záležitostí Informačního servisu.
Informační servis je rozesílán zdarma na adresy uživatelů registrovaných na serveru www.divadlo.cz. Kromě Informačního servisu je na tyto adresy vždy v sobotu rozesílán také týdenní přehled nových článků na serveru www.divadlo.cz. Přihlásit či odhlásit k odběru těchto služeb se můžete zde.

Obsah:
1. Zprávy Divadelního ústavu
2. Pozvánka na přednášku Teatrologické společnosti


Zprávy Divadelního ústavu

Flemish Performing Arts Focus 2010 – Vlámské umění v Praze
Od té doby, co jsou Flandry – a obzvláště Brusel – domovskou scénou několika renomovaných souborů (Rosas, Ultima Vez, Les Ballets C de la B, Needcompany, Damaged Goods ad) a taneční školy (P.A.R.T.S.), staly se lákadlem pro umělce z celého světa. Tento fakt vytváří dynamičnost na scéně performing arts ve Flandrech a Bruselu. Ve Flandrech najdeme mnoho mezinárodně orientovaných uměleckých center, festivalů a prostorů pro uměleckou tvorbu. KunstenFESTIVALdesArts, deSingel, Kaaitheater, Vooriut, wp Zimmer, Transparant, Vlaamse Opera a mnoho dalších hrají důležitou roli v mezinárodním tvůrčím prostoru, který se v performing arts objevuje od 80. let 20. století. Vedle toho existují stovky zahraničních spolutvůrců, kteří investují do práce vlámských choreografů a divadelníků.

V roce 2010 se proto IDU rozhodl představit českému publiku mladou generaci vlámských umělců, kteří v současné době patří mezi nejprogresivnější tvůrce ve Flandrech a Bruselu. Jejich tvorba již zdaleka není jen inspirací pro lokální vlámské prostředí, ale její dosah sklízí úspěch po celé Evropě. Záměrně IDU vybral takové spektrum uměleckých oborů, aby vytvořil ucelený pohled na aktuální pojem performing arts scény v tvůrčí části Evropě.

Program:
17.–24. 10. / La Fabrika (hala Slévárny) – denně 15:00–20:00 hodin

Filip Berte: EUTOPIA: Masový hrob společných vzpomínek
Fascinující výtvarně-architektonický projekt reflektující přírodní i městské katastrofy, válečné konflikty, důsledky násilného chování, ... zkrátka vše, co tvoří naši evropskou kolektivní paměť.

16., 17. 10. / Divadlo Archa – 19:30 hodin
LOD/Kris Defoort & Dirk Roofthooft: Brodského koncerty
Čerstvá premiéra hudební performance inspirované poezií ruského laureáta Nobelovy ceny Josipha Brodského.

22. 10. / Divadlo Archa – 19:30 hodin
Bryssinck & Peeters: Zanahoria
Inscenace ve stylu přednášky s espritem stand-up comedy a dadaistické performance.

3., 4., 5. 12. / Divadlo Archa – 20:00 hodin
Wim Vandekeybus & Ultima Vez: Monkey Sandwich
Nejnovější produkce legendárního vlámského souboru pod vedením světoznámého choreografa Wima Vandekeybuse.

Projekt vznikl ve spolupráci Institutu umění – Divadelního ústavu, festivalu 4+4 dny v pohybu, Divadla Archy a podpořilo ho Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy a Vlámské zastoupení v ČR.

Více informací o projektu naleznete na www.czechtheatreport.cz/vlamsko.


České divadlo v evropských regionech
Projekty zacílenými na evropské regiony navazuje IDU na své úspěšné projekty realizované v minulosti, jako je např. Sezóna českého divadla v Kanadě, Sezóna českého divadla v Latinské Americe, Invaze do Evropy a Česko-izraelská divadelní sezóna, zaměřené především na propagaci českého divadla a umění v zahraničí ve formě vývozu českých inscenací, organizace a koordinace mezinárodních koprodukcí a rezidencí a zprostředkování hostování zahraničních souborů v ČR.

Projekty IDU se v minulých letech zaměřovaly na určitý spolupracující kontinent nebo zemi. Vzhledem k poklesu významu národního aspektu v globální kultuře i na úrovni Evropské unie navázal IDU spolupráci s umělci z evropských regionů, které jsou ve srovnatelné pozici jako ČR – patří k tzv. malým jazykovým skupinám, ale zároveň významným evropským kulturám. Jako modelové země, fungující na bázi soužití výrazných regionálních kultur, instituce zvolila Nizozemí, Belgii a Španělsko. V rámci projektu „České divadlo v evropských regionech“ IDU v roce 2010 spolupracuje zejména s uměleckými subjekty vlámskými a katalánskými.

Podzimní ohlédnutí
Portréty Jaroslava Krejčího

Institut umění – Divadelní ústav, Malý sál, 29. 9. – 31. 12. 2010
Komorní výstava v Malém sále IDU připomíná nejen osobnost předního českého fotografa Jaroslava Krejčího (1929–2006), ale prostřednictvím jeho neopakovatelných portrétů i několik významných osobností české kultury: Václava Havla, Jaroslava Seiferta, Bohumila Reynka, Jana Zrzavého, Ladislava Peška, Jana Grossmana, Miroslava Macháčka a Františka Němce. Vystavené portréty vybral z jeho rozsáhlého díla fotograf Viktor Kronbauer, jenž je žákem Jaroslava Krejčího.

Václav Havel – občan a dramatik
Městská knihovna Most, Stříbrná síň, 5.–30. 10. 2010
Vzhledem k tomu, že význam Václava Havla jako politika, prezidenta a celosvětově uznávané osobnosti je v českém prostředí dostatečně znám, komorní výstava, kterou připravil IDU v Praze, věnuje větší pozornost Václavu Havlovi jako autorovi divadelních her. IDU za dvacet let, kdy připravuje výstavy na toto téma do celého světa, nahromadil mnoho unikátních fotografií ze zahraničních představení. Ve svých fondech má scénografické návrhy, jejichž prostřednictvím může připomenout polistopadové premiéry na českých scénách a – díky úzkému kontaktu s fotografem Viktorem Kronbauerem – návštěvníci uvidí i aktuální premiéry nových havlovských inscenací, především poslední hry Odcházení. Výstava Václav Havel – občan a dramatik zachycuje premiéry divadelních her Václava Havla od začátku 60. let do současnosti na českých i zahraničních scénách. Fotografie z inscenací doprovází fotografie a dokumenty ze života Václava Havla.


Film „89 minut s českým divadlem“ představuje českým i zahraničním zájemcům základní informace o českém divadle
V roce 2010 zrealizoval IDU projekt propagačního filmu o českém divadle „89 minut s českým divadlem“. Film je členěn do samostatných kapitol v délce od 5 do 15 minut, jejichž poslání je propagační a vzdělávací. Cílem filmu je zprostředkovat především zahraničním zájemcům základní informace o českém divadle, poskytnout jim orientaci a návod k vyhledávání informací a zpřístupnit jim dění na současné české scéně. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na současné dění formou rozhovorů s významnými osobnostmi českého divadla, obsahují přehled aktuálních inscenací a nejdůležitějších festivalů, stručnou informaci o divadelní síti, divadelním školství a sbírkových fondech v ČR a zahrnují i prezentaci IDU.

Film bude distribuován v českém znění s anglickými a španělskými titulky zahraničním univerzitám (divadelní a bohemistické obory),“ říká k projektu Pavla Petrová, ředitelka IDU, a k tomu dodává: „Dále bude využíván v rámci mezinárodních projektů IDU, při odborných přednáškách pracovníků IDU o českém divadle a jako obecný edukačně-propagační materiál pro širokou zahraniční veřejnost.“ Na realizaci filmu spolupracoval tým odborníků z IDU. Koprodukčním partnerem projektu je FAMU.

Jedním z hlavních poslání IDU je propagace české kultury do zahraničí. Jednotlivá oddělení IDU, jako např. Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů či Ediční oddělení, publikují celou řadu materiálů, které zahraniční zájemce seznamují s českým divadlem v současnosti i v historických kontextech. K propagačním a informačním materiálům, které IDU vydává periodicky, patří časopis Czech Theatre, katalog inscenací nabízených do zahraničí Czech Performance Collection, katalog současných českých dramatiků Let´s Play Czechs a další publikace.


Institut umění – Divadelní ústav začal spolupracovat s pařížským institutem Hors les murs
Bibliografickému oddělení IDU se povedlo navázat zajímavou a přínosnou spolupráci s pařížským institutem pro nový cirkus a pouliční divadlo Hors les murs. Mezi stěžejní aktivity Hors les murs patří i pravidelná publikace časopisu Strada, v němž mohou čtenáři najít aktuální informace z celého světa o dění v oblasti nového cirkusu a pouličního divadla. Tento časopis vychází čtyřikrát ročně a je psán ve francouzštině. Jednou ročně vychází anglické číslo, jež shrnuje nejzajímavější články uběhlé sezony. Od září 2010 mají ke všem doposud vyšlým číslům časopisu Strada přístup i badatelé IDU.

S dotazy týkajícími se nového cirkusu kontaktujte Veroniku Štefanovou, E veronika.stefanova@divadlo.cz.


Sbírka Institutu umění – Divadelního ústavu byla obohacena o dílo Libora Fáry
V září roku 2010 byla Sbírka IDU, podsbírka Scénografická, obohacena o dílo významného umělce Libora Fáry. Ministerstvo kultury vyhovělo žádosti IDU a na základě rozhodnutí komise poskytlo instituci finanční prostředky z programu ISO na výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. Díky nim mohla být realizována akvizice souboru 25 scénických a kostýmních návrhů k inscenacím Čekání na Godota a Alcesta. Především Čekání na Godota z roku 1964 patří ke klíčovým představením Divadla Na zábradlí a právě inovativní scénické řešení Libora Fáry k úspěchu tohoto představení nepochybně přispělo. Dodnes náleží k mimořádným ukázkám scénického výtvarnictví šedesátých let 20. století a významnou roli hraje i v kontextu celé Fárovy tvorby.

Současně s tím obohatil IDU sbírku o návrhy k nerealizované inscenaci Alcesta (1971), které patří k pozoruhodným ukázkám výtvarného díla autora především pro svoji kompoziční, tvarovou a barevnou čistotu.


Pražské Quadriennale představí na Designbloku předního světelného designéra Nicka Morana
Koncerty hudebních hvězd, divadelní představení, společenské akce, prezentace architektury a třeba i spotřebního designu – to vše spojuje důraz na nasvícení, světlo, atmosféru. Mistrem v oblasti světelného designu, a obecněji ve vizuálním působení na divákovy smysly, je britský světelný designér Nick Moran, který přímo v epicentru dění Designbloku, v Superstudiu, uvede v úterý 5. října od 15.00 přednášku.
Moran, jenž spolupracuje se světoznámými tvůrci i kulturními institucemi, navštíví Prahu několik týdnů poté, co se na tuzemský knižní trh dostal český překlad jeho knihy Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce, vůbec první podobné publikace v českém jazyce určené zdejším profesionálům i zájemcům z řad laické veřejnosti.

Součástí přednášky Nicka Morana na téma světelný design a jeho užití v živých akcích a výstavách bude slavnostní křest českého překladu jeho publikace. Přednáška předchází projektu Světlo a zvuk, který je součástí Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2011. „Jsme nesmírně rádi, že Nick Moran vystoupí právě v rámci Designbloku – ukazuje totiž různé podoby designu a zároveň jeho různorodé využití v mnoha oblastech. Ukazuje světelný design jako součást uměleckého díla i cestu k divákovi,“ říká Daniela Pařízková, výkonná ředitelka Pražského Quadriennale, jež společně s Divadelním ústavem a Institutem světelného designu Moranovu zmíněnou publikaci za podpory Ministerstva kultury ČR vydalo. „Zájem o knihu nás přesvědčuje, že přišla v pravý čas na správnou scénu,“ dodává Pařízková.

Zájemcům o obor světelného designu je určen také workshop Nicka Morana, který pořádá Institut světelného designu v Praze 3. a 4. října.

Předběžné registrace na workshop jsou možné na www.svetelnydesign.cz/cz/workshop-s-nickem-moranem.html.

Respektovaný světelný designér Nick Moran vyučuje na Central School of Speach and Drama v Londýně. Svícení živých představení se věnuje přes dvacet let, od studiových divadel přes velké produkce na West Endu až po rockové koncerty na stadionech. Ve své práci se věnuje zejména tématu poetiky světla na jevišti, začlenění digitálních médií do designu představení. Kromě knihy Světelný design je autorem řady článků o světelném designu a příspěvků pro odborné konference, jeho práce byly také vystaveny na výstavě Collaborators ve Victoria & Albert Museum či na World Stage Design v Soulu.

Ve své publikaci Světelný design kombinuje praktické vědomosti s estetickými a teoretickými exkurzy. Autor se v ní věnuje uměleckým i technickým aspektům tvorby světelného designu pro divadlo, koncerty, výstavy a jiné živé akce. Ukazuje čtenářům profesionální praxi od prvního nápadu přes konkrétnější představy, plánování a sestavování světelného parku až po veřejné uvedení. Jedenáct kapitol na 240 stránkách doplňuje řada fotografií, ilustrací a grafů či praktických výpočtů. Kniha není určena jen světelným designérům, ale také režisérům a dalším členům inscenačních týmů či jevištním technikům a produkčním, kterým napomůže pochopit možnosti a limity světla v živém představení. Cena publikace je 390 Kč.

Úvodní kapitoly knihy představují světelnou kompozici a chování světla v různých prostředích, teorii barev za použití mnoha komentovaných grafů a ilustrací, dále světelné systémy a technologie i pohyby, pozice a programování světel. Poté se autor věnuje uměleckým aspektům vytváření světelného designu, komunikaci a spolupráci tvůrčího týmu, celkovému procesu vytváření konceptu a návrhu světelného designu, základních struktur, světelného plánu a jeho převádění do závěrečného procesu nasvícení představení, nastavení světel, fokusování práce s techniky, manažerem a dále až k vylepšování designu a svícení po premiéře. Publikace mapuje rovněž proměnu, jakou prošel obor světelného designu s nástupem moderních technologií. Nick Moran vše ilustruje na příkladech z praxe mnoha špičkových divadelníků, zabývá se i klady a zápory různých počítačových technik.

Publikaci je možné zakoupit na recepci Institutu umění – Divadelního ústavu v Celetné 17 v Praze nebo si ji objednat na dobírku nebo fakturu písemně, faxem či e-mailem na adrese: Institut umění – Divadelní ústav, Michaela Machoňová, Celetná 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 809 137, fax: 224 811 452, e-mail: publik@divadlo.cz.


Blíží se uzávěrky pro studenty a školy na Scenofest Pražského Quadriennale
Na posledním Pražském Quadriennale (PQ), největší světové přehlídce scénografie a divadelního prostoru, v roce 2007 provázel jeho sekci Scenofest nebývalý zájem studentů i profesionálů. V červnu 2011 na minulý úspěch naváží pořadatelé z PQ a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (OISTAT) dalším pestrým vzdělávacím projektem. Vedle dílen pro 1 500 studentů z celého světa, reagujících na nejnovější trendy a technologie v daných oblastech, se početné publikum bude moci těšit na sérii site-specific projektů na prostranstvích centra Prahy. Tyto akce sdružené pod názvem Šest jednání doplní další představení pracující přímo s konkrétním prostorem pražských ulic – Pouliční příběhy a studenti z celého světa budou mít možnost představit svou tvorbu také v prostoru Disku v rámci cyklu Design jako představení.

Důležité termíny:
Výzva pro skupiny studentů/školy na přihlášení do projektů Design jako představení a Šest jednání – do 30. října 2010, Registrace studentů do dílen – 15. listopadu 2010 – 15. ledna 2011.

Více informací je k dispozici na www.scenofest.org/ a na www.pq.cz.


Architektonická sekce Pražského Quadriennale: Výzva k účasti
OPEN LABORATORY – Hledání divadelního prostoru budoucnosti

Jedenáctidenní otevřená laboratoř je jedním z klíčových projektů Architektonické sekce Pražského Quadrenniale scénografie a divadelního prostoru 2011, která si klade otázku: Jaký je současný divadelní prostor a jak bude vypadat v budoucnosti? V laboratoři vybraní účastníci navrhnou ve spolupráci s renomovanými experty z oblasti divadelní architektury, teorie a designu z celého světa alternativní modely míst pro uvádění představení.

O divadle se nebude uvažovat jako o umělecké nebo stavební formě, ale jako o společenském, kulturním a politickém prostoru. Nejde o schránku pro představení, ale o občanské místo setkávání, které se vztahuje k místní i globální realitě.

Určeno pro studenty a studentky postgraduálního studia či začínajících architektů a umělců s alespoň pětiletou praxí v architektuře, performance anebo designu.

Důležité termíny:
- přihlášky: do 31. října 2010
- oznámení jmen uchazečů: 30. listopadu 2010

Více informací na www.pq.cz/cs/architektonicka-sekce.html.


Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru hledá interaktivní zvukové instalace
Výzva k účasti: Zvukový design a hudební díla pro laptopy a mobilní zařízení

Zvuková kuchyně projektu Světlo a zvuk na PQ 2011. Kurátor zvukového designu na PQ Steven Brown vyzívá hudební skladatele a zvukové designéry k účasti na projektu Zvuková kuchyně. Zájemci budou mít možnost uvést 15 až 20 minutové ukázky, které mohou být představené živě či ze záznamu za použití počítače nebo dalších mobilních zařízení (například iPod, iPad, mobilní telefon, magnetofon!).

Uvítáme především (avšak nejen) projekty, které reflektují níže uvedené zadání:
- práce, která byla připravena pro performance nebo divadelní představení
- práce, na které se jakýmkoli způsobem podíleli autoři po internetu odkudkoli na světě
- kompilace či skladby, které vzniknou během PQ11

Termín pro přihlášky: 30. listopadu 2010

Více informací na www.pq.cz/cs/svetlo-a-zvuk.html.


Blíží se uzávěrka do projektu PQ+
Performance – je stále frekventovanější označení pro živou uměleckou akci spojenou s divadlem, výtvarným uměním i architekturou či designem. Právě na tuto etablovanou uměleckou (inter)disciplinu se zaměří doprovodný program Pražského Quadriennale – PQ+.

Do PQ+ se tak mohou přihlásit tvůrci, organizátoři či aktéři představení, výstav, přednášek anebo dalších uměleckých aktivit. Podmínkou je konání akce v termínu Pražského Quadriennale.

Kdo se může do PQ+ zapojit?
- producenti, organizace, instituce
- galerie či jiné výstavní prostory
- divadelní a umělecké soubory či jednotliví umělci – pracující v oblasti performance art, video artu, módy, instalačního umění, animace, staged photography apod.
- čeští anebo zahraniční umělci či skupiny pracující s performance (scénickou, jevištní akcí anebo jinou performativní akcí)

Přihlášky lze zaslat do 30. listopadu 2010 – instrukce a přihlášky jsou na www.pq.cz/cs/pqplus.html.


Umělci projektu Pražského Quadriennale Intersekce se představí na festivalu /theatre.now
Finské divadlo Kiasma Theatre bude na festivalu /theatre.now, který se koná od 6. do 17. října, prezentovat 6 umělců z různých koutů Evropy. Festival nabízí umělecké diskuze, prezentace, představení a klubové večery ve spolupráci s vybranými umělci projektu Intersekce. Program festivalu je dispozici na www.kiasma.fi.

Intersekce: Intimita a spektákl je speciální mezinárodní projekt Pražského Quadriennale, který zkoumá performanci jako významný prvek nejrůznějších uměleckých a kulturních disciplín se zaměřením na scénografii a divadelní design jako interdisciplinární obory. Projekt byl zahájen již v roce 2009 a potrvá až do roku 2009.

Více informací na www.intersection.cz/.


Projekt SPACE organizuje ve dnech 21.–23. 10. 2010 školicí program z oblasti mobility pro umělecké manažery
SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in Europe, www.spaceproject.eu/) je iniciativa, založená deseti evropskými národními institucemi, které působí v oblasti performing arts s mezinárodním dosahem, a je podporovaný Evropskou komisí v rámci pilotního projektu pro mobilitu umělců. Českou republiku v projektu reprezentuje IDU jako partner. Cílem projektu SPACE je podpořit mobilitu umělců a zkombinovat kulturní mobilitu s kulturní rozmanitostí, evropským občanstvím a investicí do nastupujících generací.

Asi 100 perspektivních divadelních profesionálů z různých evropských zemí se účastní školicích programů z oblasti mobility, které se konají na prestižních festivalech po celé Evropě. Program školení má tři cílové skupiny: první část programu je věnovaná divadelním manažerům; druhá dramaturgům a uměleckým ředitelům festivalů a divadel a třetí divadelním kritikům a teoretikům. V Praze se uskuteční dva školicí programy SPACE. V rámci festivalu 4+4 dny v pohybu bude probíhat ve dnech 21.–23. 10. 2010 trénink věnovaný uměleckým manažerům v oblasti performing arts a v rámci Pražského Quadriennale 2011 se připravuje trénink pro divadelní kritiky a teoretiky.

Partneři projektu SPACE:
Institut umění – Divadelní ústav – Praha, ONDA (National office for the circulation of performing Arts) – Paříž, VTI (Vlaams Theater Instituut) – Brusel, TIN (Theater Instituut Nederlands) – Amsterdam, NTIL (New Theater Institute of Latvia) – Riga, British Council – Londýn, ETI (Ente Teatrale Italiano) – Řím, Pro Helvetia – Curych, The Red House – Sofie, a Zentrum BRD des Internationalen Theaterinstituts – Berlín. Projekt SPACE současně vzniká v úzké spolupráci s IETM (Informal European Theatre Meeting – Brusel).


Otevřená výzva pro kritiky a novináře v oblasti performing arts
Evropský divadelní network SPACE, jehož součástí je IDU, vyhlašuje evropský tréninkový program pro kritiky, novináře a teoretiky píšící o oblasti performing arts. Performing arts se pro tyto účely rozumí divadlo, tanec, výtvarné performance, pouliční umění a cirkusová představení; hudba není zahrnuta. Zájemci by měli mít alespoň tříletou praxi, včetně publikační činnosti a musí mít zájem o zdokonalování znalostí, které jsou potřeba k psaní o mezinárodní tvorbě v oblasti performing arts.

Vybráno bude 20 jednotlivců, rozdělených do dvou skupin, kteří absolvují tréninkový program složený ze 2 sezení (každé v trvání 4 dnů), a to ve dvou evropských zemích – Velká Británie a Česká republika. Účastníkům bude nabídnuta šance seznámit se s různými formami performing arts na divadelním festivalu (Londýn), představeních (Londýn a Praha) a výstavě divadelního designu a prostoru (Praha), kde bude prezentována scénografie jako obor, který existuje na hranici mezi výtvarným uměním a performing arts. Některé práce vytvořené účastníky, které se vztahují k programu, se objeví v konkrétní publikaci, která bude připravena a vydána organizací TEAM Network na konci roku 2011.

Uzávěrka přihlášek v anglickém jazyce je 7. listopadu 2010.

Podmínky a podrobné informace o výzvě najdete na www.idu.cz/.


Evropská komise zveřejnila studii společnosti Interarts „Přístup mladých lidí ke kultuře“
Téměř dva roky se za účasti národních korespondentů ze všech členských zemí EU připravovala studie Evropské komise „Přístup mladých lidí ke kultuře“. Jejím úkolem bylo nalézt odpověď na otázky, týkající se oblasti, kde je možné rozvíjet a posilovat přístup mladých ke kultuře; současné praxe v jednotlivých členských zemích EU, prováděné národními autoritami a dalšími aktéry v této oblasti (NGO, místní komunity, sdružení), a hlavních překážek bránících přístupu mladých lidí ke kultuře a jejich účasti na ní. K jejímu zpracování byla Evropskou komisí na základě výběrového řízení vybrána nezisková společnost Interarts se sídlem v Barceloně.

Pavla Petrová, ředitelka IDU, která se podílela na přípravě národní studie, k jejím výsledkům říká: „Studie mimo jiné ukazuje potřebu vytvářet spojnici mezi školou, rodinou, pracovníky s mládeží a společností, stejně tak jako mezi administrativními orgány zodpovědnými za mládež, kulturu, školství, rodinu a sociální věci a dalšími příslušnými partnery,“ a k tomu dodává: „K dosažení společného cíle je zapotřebí strategií rozvíjených na všech úrovních veřejné správy.“

Studie využívá konkrétních postupů a příkladů dobré praxe v různých sektorech a částech Evropy, jako jsou finanční pobídky v oblasti přístupu ke kultuře, projekty s využitím nových technologií nebo projekty v oblasti kultury se zapojením mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Národní studii za ČR připravila ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu Pavla Petrová za spolupráce dalších subjektů, především neziskové společnosti „Člověk v tísni“, jejíž Programy multikulturního vzdělávání jsou ve studii uvedeny jako příklad dobré praxe, a dále pracovníků NIPOS/ARTAMA.

Úplné znění studie v anglickém jazyce, včetně krátkého shrnutí v anglickém, německém a francouzském jazyce a dále přílohy studie jsou ke stažení na
http://ec.europa.eu/youth/news/news1788_en.htm.Pozvánka Teatrologické společnosti
Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Jiřího Bláhy „Zámecká divadla v ČR – současný stav a perspektivy“, která se koná ve středu 13. 10. 2010 od 17 hodin v Malém sále IDU. Dochovaná zámecká divadla jsou výjimečnou skupinou divadelních památek. V ČR se jich včetně vybavení zachovalo hned několik. Přednáška představí jejich současný stav a možnosti jejich dalšího zkoumání a využití jak v kontextu současné situace památkové péče, tak stoupajícího zájmu o tzv. autentické nebo historicky poučené interpretace dobových oper a divadelních představení. Autor je historik umění a restaurátor, člen Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a Asociace evropských historických divadel PERSPECTIV.
vloženo: 6.10.2010
(cached, 20.7.2018 14:35:58)
Autor: redakce
 
Rubrika: Infoservis
 
Počet zobrazení článku: 1645

 
Související články

Formát pro tisk Formát pro tisk Zaslat emailem Zaslat emailem Nový komentář Nový komentář
 
Zatím žádné komentáře
 
Copyright © Divadelní ústav, REBEX ČR s.r.o. a ČTK
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000
 

 
Další projektyPartneři

Developed by REBEX