Informační servis DÚ - květen 2010

Vážení čtenáři,


dostává se vám do rukou další číslo Informačního servisu Divadelního ústavu (jedné části organizace Institut umění – Divadelní ústav, dále IDU) roku 2010. Máte možnost stáhnout si text celého čísla ve formátu Word (RTF, PDF nebo ZIP), některé jeho části – programy festivalů v květnu a červnu (RTF, PDF), premiéry divadel v květnu (RTF, PDF) nebo Soupis časopisecky vydaných her za rok 2009, dostupných v Knihovně DÚ (RTF).

Tištěná podoba Informačního servisu je k dispozici v Knihovně Divadelního ústavu. Starší čísla jsou ke stažení na adrese www.divadlo.cz/infoservis. Pokud máte zájem dostávat měsíčně rovnou celý text v jediném souboru (cca 1 MB), pošlete prosím žádost na adresu redakce@divadlo.cz. Na tuto adresu se prosím obracejte i s dotazy, připomínkami a náměty, týkajícími se obsahu i technických záležitostí Informačního servisu. Informační servis je rozesílán zdarma na adresy uživatelů registrovaných na serveru www.divadlo.cz. Kromě Informačního servisu je na tyto adresy vždy v sobotu rozesílán také týdenní přehled nových článků na serveru www.divadlo.cz.

Přihlásit či odhlásit k odběru těchto služeb se můžete zde.


Zprávy Divadelního ústavu


DIVADLO A REVOLUCE: výstava – diskuse – konference – divadlo

V roce 2009 jsme si připomněli 20. výročí událostí tzv. Sametové revoluce, které začaly mimo jiné v českých a slovenských divadlech. Vrátit téma divadla jako polis do odborných debat si určil za cíl projekt Institutu umění – Divadelního ústavu věnovaný tomuto tématu. IDU v rámci tohoto projektu uspořádal konferenci a moderovanou diskusi, díky nimž došlo k propojení s podobným projektem Divadelního ústavu Bratislava Deti revolúcie.

IDU taktéž připravil výstavu s názvem DIVADLO A REVOLUCE. Podtitul výstavy zní „První týdny Sametové revoluce v českých a moravských divadlech“ a prostřednictvím fotografického materiálu a archivních dokumentů doplněných odborným teatrologickým výkladem představuje dění v následujících divadelních centrech ČR: Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava.

Výstava byla záměrně připravena v dvojjazyčné česko-anglické verzi. Díky instalaci v atraktivních pražských lokalitách (Křížová chodba Karolina, piazzetta Národního divadla a Divadelní fakulta AMU) ji tak zhlédlo v listopadu a prosinci nejen české publikum, ale i zahraniční zájemci.

Výstava se dále v termínu 16.–18. září 2009 představila v rámci mezinárodní konference 1989–2009: Společnost. Dějiny. Politika na zámku v Liblicích, jíž se účastnili přední čeští i zahraniční politologové a historici. Konferenci pořádala Heinrich Böll Stiftung. Zahraničnímu publikum mělo dále možnost zhlédnout výstavu v termínu 26. listopadu – 3. prosince 2009 v Českém centru Brusel. Zde byla instalována u příležitosti mezinárodní konference Theatre after 1989, jíž se účastnili přední evropští teatrologové. Konferenci pořádala Univerzita Brusel.

Na jaře 2010 se výstava představí v Olomouci. Od 28. dubna do 9. května ji mohou zájemci zhlédnout v Uměleckém centru Konvikt v Olomouci.

Prodej knih na recepci Institutu umění – Divadelního ústavu

Publikace Institutu umění – Divadelního ústavu lze nově zakoupit přímo na recepci instituce. Na knihy, koupené na recepci, je automaticky poskytována sleva 20 %. Všechny publikace Institutu umění – Divadelního ústavu lze také objednat písemně, faxem nebo e-mailem, na dobírku nebo fakturu, na adrese: Institut umění – Divadelní ústav, Michaela Machoňová, Celetná 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 809 137, fax: 224 811 452, e-mail: publik@divadlo.cz. V tomto případě se však na objednané zboží již nevztahuje sleva 20 %.

Institut umění – Divadelní ústav se zúčastní veletrhu Svět knihy 2010

V termínu od 13. do 16. května 2010 se na Výstavišti Praha v Holešovicích uskuteční 16. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2010. Institut umění – Divadelní ústav jako nejvýznamnější vydavatelství divadelní literatury v České republice zde představí veškerou svou aktuální produkci.

Výzva k účasti na doprovodném programu Pražského Quadriennale PQ+

Projekt PQ+ zastřeší všechny doprovodné akce a programy 12. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, jenž se bude konat 16. až 26. června 2011 v Praze. Cílem PQ+ je během Pražského Quadriennale představit nejen odborné veřejnosti z celého světa různé aspekty performance jako aktivity objevující se v nejrůznějších uměleckých oborech. Do PQ+ se mohou přihlásit tvůrci, manažeři či aktéři představení, výstav, přednášek, přímo performance anebo dalších uměleckých aktivit.

PQ 2011 představí práce z oblasti scénografie / scénického designu i výtvarných oborů pracujících s performance, vytvořené zejména v posledních šesti letech. Nadcházející PQ 2011 se zaměří na scénografii jako na obor, který se nachází mezi výtvarným a divadelním uměním a který účinně těží z obou světů, a klade si za cíl vytvářet mezi nimi dialog. PQ 2011 bude zkoumat scénický design jako interdisciplinární obor a zaměří se na performance jako aktivitu objevující se v různých uměleckých oblastech.

Kdo se může do PQ+ zapojit?
- čeští anebo zahraniční umělci či skupiny pracující s performance (scénickou, jevištní akcí anebo jinou performativní akcí)
- producenti
- galerie či jiné výstavní prostory
- divadelní a umělecké soubory či jednotliví umělci – pracující v oblasti performance art, video artu, módy, instalačního umění, animace, staged photography apod.

Do PQ+ mohou být zahrnuta divadelní představení, výstavy, instalace, diskuse, symposia, dílny či jiné další formy v tradičních i netradičních prostorech. Podmínkou je konání akce v termínu od 16. od 26. června 2011.

Podmínky spolupráce
Organizátoři nemohou hradit žádné náklady jednotlivých přihlášených projektů, ale nabízejí jejich propagaci v rámci Pražského Quadriennale. Projekt PQ+ bude mít vlastní propagaci – společný tištěný materiál zahrnující všechny akce, který bude distribuovaný nejen ve všech prostorech PQ, ale také právě do organizací a institucí, které se zapojí do PQ+, materiál rovněž obdrží všichni akreditovaní účastníci PQ (cca 7000 lidí). Dále budou všechny projekty prezentovány na webu www.pq.cz, který má každoroční návštěvnost nad 100 000 a v roce konání PQ se toto číslo vždy výrazně navyšuje.
Informace o programu PQ+ bude rozeslána před konáním na kompletní mailing list PQ (aktuálně obsahuje 10 000 kontaktů).

Důležité termíny
Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2010
.
O zařazení projektu do programu rozhodne organizační tým PQ ve spolupráci s dramaturgickou radou Institutu umění – Divadelního ústavu. Vyrozumění o zařazení do PQ+ bude zájemcům zasláno nejpozději do 31. ledna 2011.

Přihlášky a kontakt
Přihlášky je možné zaslat elektronicky na adresu nathalie.frank@pq.cz, faxem na číslo 224 810 452 nebo poštou na adresu Pražské Quadriennale, Celetná 17, Praha 1 – 110 00. Přihlášky jsou k dispozici na www.pq.cz/cs/pqplus.html.
Další informace poskytne manažerka projektu, Nathalie Frank, nathalie.frank@pq.cz, tel. 224 809 176, GSM 774 255 867.

Výstavu divadelní architektury ve střední Evropě Za všedností doprovodí přednášky i exkurze

Ojedinělý výstavní projekt Za všedností – Divadelní architektura ve střední Evropě bude za necelý měsíc (12. 5. – 6. 6.) zpřístupněn v Národní technické knihovně v Praze – Dejvicích. Autoři této mezinárodní putovní výstavy, jež během necelého roku zavítá do metropolí zemí střední Evropy, prezentují na sedm desítek divadelních budov a prostorů otevřených v uplynulých 250 letech.

Výstava Za všedností nesleduje často jedinečnou stavební stránku nebo technologický park představených divadel; tvůrci v čele s kurátorem Igorem Kovačevičem se soustředili na příběh objektů spojený s identitou národa, dobou vzniku či uměleckým programem. „Divadlo bývá označováno jako pilíř národní kultury a jazyka. Zdá se, že ani architektura není vůči národním či nacionálním atributům imunní. Je to dobře, nebo špatně? I hledání této odpovědi je předmětem naší výstavy,“ říká Igor Kovačevič.

Premiérově je výstava Za všedností do konce dubna k vidění v Budapešti. Její druhou, pražskou zastávku bude provázet i pestrý doprovodný program. Součástí bude například exkurze do Drážďan s návštěvou mimo jiné Semperovy Opery, jež je považována za nejkrásnější operní divadlo na světě, nebo pásmo přednášek a diskusí Thinking the Space – současné divadelní umění a architektura. Příspěvek přednese kromě dalších architektů zvučných jmen také Oren Sagiv z Izraele nebo norský ateliér 3RW ARCHITECTS. Především studenti tuzemských fakult architektury by si neměli nechat ujít prezentaci vítězného projektu soutěže na nové divadlo ve slovinské Lublani – Divadlo pro 21. století. Výstava je součástí víceletého mezinárodního projektu TACE (Theatre Architecture in Central Europe / Divadelní architektura ve střední Evropě), jehož iniciátorem je Institut umění – Divadelní ústav.
Podrobné informace jsou k dispozici na www.zavsednosti.cz.

Kurátoři výstavu rozčlenili na dvě základní osy: dle současného státního uspořádání a linii chronologickou. Expozice připomíná black box, tmavý prostor bez světel, se sedmi desítkami na první pohled unifikovaných objektů; co solitér, to jedna divadelní budova. Každou zemi reprezentuje přibližně desítka divadelních budov či prostorů pro divadlo.

Česká republika je zastoupena vedle pražského Národního divadla například Divadlem Alfred ve dvoře či v evropském kontextu unikátním bytovým divadlem Vlasty Chramostové. Po boku Theater an der Wien či Burgtheatreru nalezneme i moderní budovu hudebního divadla MUMUTH v Grazu, které bylo veřejnosti otevřeno teprve v loňském roce. Polsko je představeno například Krakovskou operou dokončenou v roce 2008 či historickou budovou Velkého divadla – Národní opery ve Varšavě. Ze slovenské divadelní architektury mohou návštěvníci nejen porovnat novou i historickou budovou Slovenského národního divadla, ale seznámit se třeba s Šlechtickým divadélkem v Hlohovci. Mezi zástupci maďarské divadelní architektury návštěvníci výstavy Za všedností naleznou nové Národní divadlo v Budapešti či Maďarské divadlo v rumunské Kluži poukazující na míchání středoevropských kultur. Tartinijevo divadlo v Piranu či Slovinské národní divadlo v Trestu otevírají pak střední Evropu k mediteránním vlivům.

Výstava Za všedností (Divadelní architektura ve střední Evropě)
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6
12. 5. – 6. 6. 2010
Otevřeno po–pá 10–18 hodin, so 10–17 hodin


Víceletý mezinárodní projekt TACE (Theatre Architecture in Central Europe / Divadelní architektura ve střední Evropě) je organizován Národním divadlem v Praze za spolupráce významných divadelních institucí ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Projekt, který je podpořen grantem z programu Evropské unie Culture 2000, inicioval Institut umění – Divadelní ústav. Cílem projektu je detailní zmapování středoevropské divadelní architektury, jejíž historii i současnost přiblíží několik událostí. O aktualitách týkajících se projektu TACE a dění na poli divadelní architektury ve střední Evropě i ve světě informuje webová stránka www.theatre-architecture.eu.

THINKING THE SPACE – doprovodný program

11. 5. – 6. 6. / Národní technická knihovna – parter

Divadlo pro 21. století – vize a možnosti
Výstava studentských architektonických projektů pro nové divadlo v centru slovinské Lublani. Výstava představuje 7 oceněných projektů z celkem 68, které byly vytvořeny v rámci TACE Workshopu – Visions and Possibilities.

14. 5. Drážďany
Stěžejní díla evropské divadelní architektury v Drážďanech

Komentované prohlídky centra současného umění Festspielhaus Hellerau, které inspirovalo umělce a architekty z celé Evropy, a Semperovy Opery, jež je považována za nejkrásnější operní divadlo na světě. Prohlídky v anglickém jazyce bez tlumočení. Doprava autobusem z Prahy. Více informací a registrace na www.zavsednosti.cz

18. 5. / 10–13 hodin / Národní technická knihovna – Ballingův sál
Národní divadlo na cestě k úsporám

Seminář o aspektech pozoruhodné rekonstrukce z pohledu zadavatele, realizátora i garanta. Energetická efektivita, ochrana zdrojů, důraz na kvalitu pracovního prostředí, to je jen několik pozitivních charakteristik, které přináší rekonstrukce Národního divadla v posledních letech. Pořádají Národní divadlo a Česká rada pro šetrné budovy.

15–17 hodin / Národní divadlo
Komentovaná prohlídka historické budovy Národního divadla
Registrace na seminář i prohlídku na www.czgbc.org/setrna-divadla

21. 5. / 20 hodin / BLOX (Dočasné centrum umění), Centrální park Jižního Města u stanice metra Háje
Umění, architektura a život ve veřejném prostoru

Panelová diskuse v rámci festivalu Street For Art 2010.

22. 5. / 17 hodin / Nová scéna Národního divadla
Komentovaná prohlídka

Ukázka technologického principu Laterny magiky spojenou s výkladem o její historii. Pouze na rezervace: novascena@narodni-divadlo.cz, tel.: 224 931 482, předmět: principy Laterny magiky.

31. 5. / 17 hodin / Národní technická knihovna – Ballingův sál
Divadlo pro 21. století – prezentace vítězného projektu

Prezentace vítězného architektonického projektu nového divadla ve slovinské Lublani. Projekt byl vytvořen studenty fakulty architektury při Univerzitě Lublaň v rámci workshopu TACE Visions and Possibilities. Prezentaci povedou spoluautorky: Jana Kocjan a Mina Hiršman.

31. 5. / 18 hodin / Národní technická knihovna – Ballingův sál
Thinking the Space - současné divadelní umění a architektura

Série přednášek významných zahraničních architektů a scénografů spojených s diskusí: Oren Sagiv /Izrael/, 3RW ARCHITECTS /Norsko/, Antoni Ramon /Španělsko/, Zbygnew Szumski /Polsko/ ad.

31. 5. po / 18 hodin / Nová scéna Národního divadla
Křest knihy Nová scéna Národního divadla

Součástí večera je projekce archivního dokumentárního filmu Národ sobě režiséra Maxmiliána Petříka.

Projekt je podpořen z programu Evropské unie Kultura 2000
Organizátoři: Národní divadlo, Divadelný ústav Bratislava, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Warszawa, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Slovenski gledališki muzej
Za podpory: Interantional Visegrad Fund, Ministerstvo kultury ČR
Partneři: Institut umění – Divadelní ústav, Národní technická knihovna, Národní galerie, CCEA
Hlavní mediální partner: Lidové noviny

Pozvánka Teatrologické společnosti

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Marca Niubò, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF UK) Opery Pasquale Anfossiho na scéně Thunovského divadla, která se koná 20. 5. 2010 od 17 hodin v Malém sále IDU. Pasquale Anfossi (1727–1797) získal trvalé místo v hudební historiografii především díky své opeře La finta giardiniera (1774), jejíž libreto zhudebnil mladý W. A. Mozart o necelý rok později. Anfossi je ale autorem nejméně 65 dalších oper, které byly provozovány takřka po celé Evropě. Výrazné místo zastávala Anfossiho tvorba také v repertoáru pražské italské opery, zejména v době jejího působení v Thunovském divadle. Co tato díla ve své době nabízela a co z nich slyšelo pražské obecenstvo? Na tyto a další otázky se pokusí alespoň částečně odpovědět naše přednáška.
vloženo: 5.5.2010
(cached, 20.7.2018 13:56:53)
Autor: redakce
 
Rubrika: Infoservis
 
Počet zobrazení článku: 1787

 
Související články

Formát pro tisk Formát pro tisk Zaslat emailem Zaslat emailem Nový komentář Nový komentář
 
Zatím žádné komentáře
 
Copyright © Divadelní ústav, REBEX ČR s.r.o. a ČTK
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000
 

 
Další projektyPartneři

Developed by REBEX