Informační servis IDU - duben 2010

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou další číslo Informačního servisu Divadelního ústavu (jedné části organizace Institut umění – Divadelní ústav, dále IDU) roku 2010.
Nyní máte možnost volby, zda si stáhnete text celého čísla ve formátu Word – RTF, PDF nebo ZIP, či jen některé jeho části – programy festivalů v dubnu a květnu (RTF, PDF), nebo premiéry divadel v dubnu (RTF, PDF). Tímto způsobem se vyhneme zahlcení vaší e-mailové schránky objemnou přílohou.

Tištěná podoba Informačního servisu je k dispozici v Knihovně Divadelního ústavu. Starší čísla jsou ke stažení na adrese www.divadlo.cz/infoservis. Pokud máte zájem dostávat měsíčně rovnou celý text v jediném souboru (cca 1 MB), pošlete prosím žádost na adresu redakce@divadlo.cz. Na tuto adresu se prosím obracejte i s dotazy, připomínkami a náměty, týkajícími se obsahu i technických záležitostí Informačního servisu. Informační servis je rozesílán zdarma na adresy uživatelů registrovaných na serveru www.divadlo.cz. Kromě Informačního servisu je na tyto adresy vždy v sobotu rozesílán také týdenní přehled nových článků na serveru www.divadlo.cz.
Přihlásit či odhlásit k odběru těchto služeb se můžete zde.


Obsah:

1. Zprávy Divadelního ústavu
2. Pozvánka na přednášku Teatrologické společnosti


Zprávy Divadelního ústavu


DIVADLO A REVOLUCE: výstava – diskuse – konference – divadlo

V roce 2009 jsme si připomněli 20. výročí událostí tzv. Sametové revoluce, které začaly mimo jiné v českých a slovenských divadlech. Vrátit téma divadla jako polis do odborných debat si určil za cíl projekt Institutu umění – Divadelního ústavu, věnovaný tomuto tématu. IDU v rámci tohoto projektu uspořádal konferenci a moderovanou diskusi, díky nimž došlo k propojení s podobným projektem Divadelního ústavu Bratislava „Deti revolúcie“. IDU taktéž připravil výstavu s názvem DIVADLO A REVOLUCE s podtitulem „První týdny Sametové revoluce v českých a moravských divadlech“. Prostřednictvím fotografického materiálu a archivních dokumentů, doplněných odborným teatrologickým výkladem, představuje dění v následujících divadelních centrech ČR: Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Brno, Olomouc a Ostrava. Výstava byla záměrně připravena ve dvojjazyčné česko-anglické verzi. Díky instalaci v atraktivních pražských lokalitách (Křížová chodba Karolina, piazzetta Národního divadla a Divadelní fakulta AMU) ji tak zhlédlo v listopadu a prosinci nejen české publikum, ale i zahraniční zájemci. Výstava se dále v termínu 16.–18. září 2009 představila v rámci mezinárodní konference „1989–2009: Společnost. Dějiny. Politika.“ na zámku v Liblicích, jíž se účastnili přední čeští i zahraniční politologové a historici. Konferenci pořádala Heinrich Böll Stiftung. Zahraniční publikum mělo dále možnost zhlédnout výstavu v termínu 26. 11. – 3. 12. 2009 v Českém centru Brusel. Zde byla instalována u příležitosti mezinárodní konference „Theatre after 1989“, jíž se účastnili přední evropští teatrologové. Konferenci pořádala Univerzita Brusel.

Na jaře 2010 se výstava představí jak v zahraničí, tak v ČR. Ve dnech 19.–25. dubna bude vystavena v Samuel Beckett Theatre v irském Dublinu u příležitosti konference „Performance as Event and Its Technologies of Representation“, pořádané univerzitou Trinity College Dublin. Od 28. dubna do 10. května ji budou moci zhlédnout zájemci v Uměleckém centru Konvikt v Olomouci.


Institut umění – Divadelní ústav představuje dílo Jana Duška

Dovolujeme si Vás pozvat na komorní výstavu scénických a kostýmních návrhů výtvarníka Jana Duška, která představuje průřez jeho tvorbou a je zároveň prezentací nejnovějších přírůstků Oddělení sbírek a archivu Institutu umění – Divadelního ústavu. Výstavu je možné zhlédnout od 1. 3. 2010 každý všední den od 9 do 17 hodin v Malém sále IDU. Sbírka IDU, podsbírka Scénografická, byla založena v roce 2006 zapsáním do Centrální evidence sbírek, vedené Ministerstvem kultury, a vedle děl osobností, které výrazně ovlivnily podobu českého divadla po roce 1945, je zaměřena na současnou scénografii. V Malém sále je možné vidět jak Duškova starší díla (například scénický návrh k inscenaci Hlučná samota, uvedenou v režii Evalda Schorma v roce 1984 Divadlem Na zábradlí), tak aktuální tvorbu, s níž je možné se setkat na divadelních jevištích (Odcházení – Klicperovo divadlo Hradec Králové či Mikve – Národní divadlo Praha).

Jan Dušek patří k našim nejvýznamnějším scénografům, studoval u profesora Františka Tröstra na Divadelní fakultě AMU v Praze, kde od konce sedmdesátých let působí jako pedagog a od roku 1991 vede katedru scénografie. Výstava potrvá do konce dubna 2010. Počátkem května ji vystřídá prezentace scénografického díla Petra Lébla u příležitosti jeho 45. narozenin.


Prodej knih na recepci Institutu umění – Divadelního ústavu

Publikace Institutu umění – Divadelního ústavu lze nově zakoupit přímo na recepci instituce. Na knihy, koupené na recepci, je automaticky poskytována sleva 20 %. Všechny publikace Institutu umění – Divadelního ústavu lze také objednat písemně, faxem nebo e-mailem, na dobírku nebo fakturu, na adrese: Institut umění – Divadelní ústav, Michaela Machoňová, Celetná 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 809 137, fax: 224 811 452, e-mail: publik@divadlo.cz. V tomto případě se však na objednané zboží již nevztahuje sleva 20 %.


Kniha Hnízdo Grotowského nominována na Cenu F. X. Šaldy

Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy již 13 let každoročně uděluje cenu F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti veškeré umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební), mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické. V oblasti divadelní kritiky je vedle knihy Petra Rezka Architektonika a protoarchitektura nominována kniha Jany Pilátové Hnízdo Grotowského, jež nese podtitul Na prahu divadelní antropologie. Tuto knihu vydal Institut umění - Divadelní ústav na konci roku 2009 jako svůj příspěvek k roku Grotowského, kdy si divadelní svět připomněl 10. výročí úmrtí významného režiséra a divadelního myslitele Jerzyho Grotowského. Publikace vyšla za podpory Institutu Jerzyho Grotowského, Polského institutu v Praze a Nadace Českého literárního fondu.


Divadelní revue

Odborný recenzovaný teatrologický časopis Divadelní revue vydávaný Institutem umění – Divadelním ústavem a odborně garantovaný Kabinetem pro studium českého divadla přichází od prvního čísla roku 2010, tj. jednadvacátého ročníku, s několika změnami, které mají zvýraznit tvář moderního odborného periodika.

Časopis s obměněnou redakční radou a novým šéfredaktorem, jímž je Honza Petružela, bude i nadále přinášet odborné studie a dokumenty z oblasti teorie a historie českého i zahraničního divadla. Nově přibyly tematické bloky studií, které se budou úžeji věnovat vybraným fenoménům divadelní kultury – v prvním čísle jsou to například „přístupy k divadlu“ a „česká národní divadla“. V nových rubrikách Esej, Analýza a Rozhovor se kritická reflexe přiblíží současnějšímu dění v divadelní kultuře. Recenze odborné knižní produkce a zprávy z vědeckého života doplní přehledové rubriky Výběr z nových knih a Kalendárium událostí oboru.

Vnější změnou je snížení periodicity na tři čísla ročně (březen, červen, listopad) při zachování ročního stránkového rozsahu a celková proměna výtvarné a typografické podoby. Jednou ročně bude pod názvem Czech Theatre Review – a yearly selection of critical analyses vycházet výběr z textů daného ročníku v angličtině. V přípravě je anotovaná Bibliografie Divadelní revue 1989–2009. První číslo nového ročníku vychází v březnu 2010.

Redakce
Honza Petružela (šéfredaktor), Eva Šormová, Barbara Topolová. Redakční rada Daniela Jobertová (předsedkyně), David Drozd, Kurt Ifkovits, Pavel Janoušek, Petra Ježková, Vladimír Just, Nadežda Lindovská, Štěpán Otčenášek, Jan Roubal, Dalibor Tureček. Jazyková redaktorka Marie Havránková. Obálka, grafická úprava a sazba Honza Petružela. Tisk PRINTIA, s. r. o., Praha. Vydává Institut umění – Divadelní ústav (IČ 00023205). Vychází třikrát ročně.

Adresa redakce Divadelní revue, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, 110 00, tel.: +420 224 809 133, e-mail: divadelni.revue@divadlo.cz, www.divadlo.cz/revue. Distribuce a předplatné Institut umění – Divadelní ústav, Michaela Machoňová (e-mail: michaela.machonova@divadlo.cz). Roční předplatné (tři čísla) 270 Kč. Cena jednotlivého čísla 110 Kč


Jaro s katalánským divadlem

České divadlo v evropských regionech

Projektem „Czech Theatre Port: export/import“, zacíleným na evropské regiony, navazuje Institut umění – Divadelní ústav na své úspěšné projekty realizované v minulosti, jako je např. Sezóna českého divadla v Kanadě, Sezóna českého divadla v Latinské Americe, Invaze do Evropy a Česko-izraelská divadelní sezóna. Tyto projekty se zaměřovaly a zaměřují především na propagaci českého divadla a umění v zahraničí, a to v destinacích vybraných dle národního či kontinentálního klíče. Projektem českého divadla v evropských regionech opět hodláme pokračovat v konceptu vývozu českých inscenací, organizace a koordinace mezinárodních koprodukcí a rezidencí a zprostředkování hostování zahraničních souborů v ČR, nicméně se tentokrát nezaměřujeme na určitý spolupracující kontinent nebo zemi. Vzhledem k poklesu významu národního aspektu v globální kultuře i na úrovni Evropské unie bychom tentokrát rádi navázali spolupráci s umělci z evropských regionů, které jsou ve srovnatelné pozici jako ČR – patří k tzv. malým jazykovým skupinám, ale zároveň významným evropským kulturám. Jako modelové země, fungující na bázi soužití výrazných regionálních kultur, jsme zvolili Nizozemí, Belgii a Španělsko. V rámci projektu „České divadlo v evropských regionech“ bude IDU v roce 2010 spolupracovat zejména s uměleckými subjekty vlámskými a katalánskými.

Katalánsko

Spoluprací s katalánskými divadly IDU navazuje na úspěšnou spolupráci z minulých let, kterou představovala scénická čtení katalánských autorů v ČR a českých autorů v Katalánsku. V roce 2008 se českému publiku představili katalánští autoři formou scénického čtení a publikace českých překladů současné katalánské dramatiky, kterou vydal Institut umění – Divadelní ústav. V roce 2009 se konala druhá část tohoto recipročního česko-katalánského projektu a katalánskému publiku byl představen překlad hry Milana Uhdeho Zázrak v černém domě.

Kiku Mistu: Báječná společnost světla

Soubor Kiku Mistu byl zvolen pro uměleckou rezidenci na festivalu pouličního, tanečního, experimentálního a nonverbálního divadla Fira Tárrega 2009. Soubor vytvořil inscenaci na pomezí mezi happeningem s aktivní účastí diváka, rituálem, narací spojenou s vizuálním zážitkem ze stínového divadla i živě performované hudby. Inscenace Báječná společnost světla pracuje s metaforou světla jako symbolu představivosti, jednoduchosti, naivity a utopie. Cesta hledání světla překonává hranice jeviště od prvního do posledního okamžiku, zaplavuje foyer, hlediště, zdi, stropy...

Kiku Mistu se představí v Praze na 2. ročníku festivalu IberoAmerických kultur TRANSTEATRAL dne 9. dubna v 19:30 hodin v Divadle v Celetné.


IETM – Jarní plenární zasedání v Berlíně, 15.–18. dubna 2010

Zasedání IETM (International Network for Performing Arts) je mimořádná událost, která se odehrává dvakrát do roka v nejrůznějších městech Evropy. Každého setkání se účastní více než 500 zahraničních kurátorů, uměleckých ředitelů, manažerů a producentů v oblasti performing arts. Vedle odborných formálních i neformálních diskusí a seminářů je vždy součástí konference přehlídka „nejzajímavějších a nejkvalitnější děl“ za uplynulé období pořádající země. IETM definovalo pro následující čtyři roky šest priorit: vzdělání, mezinárodní spolupráce, mezikulturní dialog, kreativita, inovace a mobilita. Těchto šest priorit bude též leitmotivem většiny aktivit konaných v rámci zasedání IETM v Berlíně. Během intenzivního třídenního programu se reprezentanti Institutu umění – Divadelního ústavu setkají s více než padesáti zahraničními kurátory, uměleckými řediteli, producenty a umělci.

 Institut umění – Divadelní ústav budou na zasedání IETM v Berlíně reprezentovat:
Pavla Petrová, ředitelka IDU
Martina Černá, koordinátorka mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů IDU
Pavel Štorek, koordinátor mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů IDU


Pražské Quadriennale oznámilo složení poroty a expanduje na další místa v Praze

Další dva základní kameny své struktury – porotu a nová místa konání – zná největší přehlídka divadelní scénografie a architektury, Pražské Quadriennale (PQ). Tato prestižní a hojně navštěvovaná akce se uskuteční příští rok od 16. do 26. června na několika místech metropole s centrem ve Veletržním paláci – budově Národní galerie. Právě zde proběhnou dvě hlavní výstavní (a zároveň soutěžní) části: Sekce zemí a regionů a Studentská sekce. O několika cenách, včetně nejvyššího ocenění Zlaté trize, bude rozhodovat devítičlenná mezinárodní porota, v níž účast přijaly významné osobnosti současného světového divadla. Ať už je to jihoafrický dramatik, režisér a scénograf Brett Bailey, který si sám z PQ 2007 odvezl Zlatou medaili, anebo režisér a umělecký režisér světově proslulého souboru Farma v jeskyni Viliam Dočolomanský.

Složení poroty Pražského Quadriennale 2011
* Erich Wonder / Rakousko / scénograf * Monika Pormale / Lotyšsko / scénografka * Viliam Dočolomanský / Česká republika – Slovensko / režisér a ředitel mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni * Felice Ross / Izrael / světelná designérka * Arata Isozaki / Japonsko / architekt, scénograf, kurátor, teoretik, designér * Carmen Romero / Chile / ředitelka festivalu Festival de Teatro Santiago a Mil * Marvin Carlson / USA / teoretik performance * Brett Bailey / Jihoafrická republika / režisér, dramatik, scénograf, kostýmní výtvarník, Zlatá medaile na PQ 2007 * Kevin Purcell / Austrálie / skladatel, zvukový designér, dirigent

Vedle zmíněného Veletržního paláce Pražské Quadriennale se svým rozvětveným hlavním i doprovodným programem expanduje například na Novou scénu nebo piazzettu Národního divadla, do budovy DAMU, kde se uskuteční vždy kreativně pojatý Scenofest, do Galerie Jaroslava Fragnera nebo do prostoru Pražské křižovatky (Kostela sv. Anny). Zde najde zázemí posilující Architektonická sekce. „V jednání jsou ještě další místa, včetně industriální haly v Praze, kde se souborem opery Národního divadla připravujeme speciální projekt s hvězdným týmem,“ poodhaluje další plány Daniela Pařízková, výkonná ředitelka PQ 2011.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.pq.cz.


Sympozium O umělcích/autorech v rámci Intersekce Pražského Quadriennale zná své mluvčí

O umělcích / autorech 9.–11. července 2010 Bělehrad, Srbsko

Prezentace, panelové diskuse a workshopy v rámci druhé části série sympozií Expandující scénografie v rámci projektu Intersekce PQ budou zkoumat témata identity a postavení umělce/autora během formování idejí, přípravy a realizace projektů v hybridních, scénografických a divadelních prostorech. Vývoj divadla posledních let postavil praktikující divadelníky i divadelní teoretiky před řadu palčivých otázek, jež jsou i výzvami: Kdo jsou umělci a týmy, které vytvářejí současnou scénografii pro divadla, performance, architekturu, výstavy, instalace a nová média? Jak je (a je-li vůbec) interdisciplinární povaha scénografických týmů reflektována v rámci teoretického scénografického diskursu? Kdy se publikum stává spolutvůrcem? Kdy se spolutvůrcem stává kurátor? Mezi mluvčími druhého sympozia v srbské metropoli jsou osobnosti jako RoseLee Goldberg (USA), Claudia Bosse (Rakousko), Arnold Aronson (USA), Rolf Abderhalden (Kolumbie), Oren Sagiv (Izrael), Hans Op de Beeck (Belgie), Ulla von Brandenburg (Německo) či Miodrag Šuvaković (Srbsko).

Přihlášky ke stažení naleznete na http://www.intersection.cz/sympozia/expandujici-scenografie-1-3/o-umelcich-autorech/

Sympozia Expandující scénografie jsou součástí projektu Intersekce: Intimita a spektál – speciálního mezinárodního projektu Pražského Quadriennale, který zkoumá performance a performativitu jako významný prvek nejrůznějších uměleckých a kulturních disciplín se zaměřením na scénografii a divadelní design jako interdisciplinární obory. Projekt tvoří dvě zásadní části: teoretická sympozia a interaktivní instalace/performance, které se uskuteční v České republice, Maďarsku, Srbsku, Lotyšsku, Portugalsku, Velké Británii, Estonsku, Finsku, Norsku a Portugalsku během let 2011 a 2012. Třetí sympozium v rámci řady Expandující scénografie „O kurátorství“ se uskuteční v září v portugalské Évoře. Projekt Intersekce organizuje Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru ve spolupráci s New Theatre Institute of Latvia; Escrita na Paisagem’s Festival de Performance e Artes da Terra (Portugalsko); Victoria and Albert Museum (Velká Británie); Kiosk (Srbsko); Kretakör Theatre Company (Maďarsko); Národní divadlo v Praze; Ente Teatrale Italiano; Kiasma Theater, Kiasma – Museum současného umění (Finsko), Festival BELEF (Srbsko) a také s Institute of Design & Technology, Design Department, Zurich University of the Arts (Švýcarsko); Centro de História da Arte e Investigaç?o Artística (CHAIA).

Více informací je k dispozici na www.intersection.cz a www.pq.cz.
Projekt byl podpořen programem Culture Evropské unie. Pražské Quadriennale organizuje Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění – Divadelní ústav.


Databázi amatérského divadla doplnila interaktivní mapa

Víte, který region se pyšní nejvyšší koncentrací amatérských divadelních spolků? Jaké divadelní přehlídky se konají kolem Písku nebo zda má více souborů Ostrava či Brno? Odpovědi se skrývají v jedinečné databázi umístěné na adrese www.amaterskedivadlo.cz, mapující více jak dvousetletou historii i současnost tohoto českého fenoménu – ochotnického divadla.

Databáze se nyní dočkala významného vylepšení: nová, vizuálně přehledná interaktivní mapa umožňuje návštěvníkům pátrat v divadelní minulosti i 9 000 měst a obcí. Mapa je umístěná na http://www.theatre-heritage.cz/cs/th-ad-gmap. Každé místo na mapě obsahuje výpis již zaniklých i dosud existujících amatérských spolků, přehled místních divadelních přehlídek a také informaci o první doložené zprávě o amatérském divadle v dané obci. Díky tomu mohou uživatelé získat komplexní představu o koncentraci divadelních aktivit v celé České republice, v jednotlivých regionech, nebo dokonce prozkoumávat a vzájemně porovnávat sousedící obce.

Mapa také nabízí aktivní odkaz do dalších sekcí www.amaterskedivadlo.cz, kde zájemci naleznou detailnější informace o amatérských divadelních aktivitách – divadla, organizace, soubory, osobnosti nebo přehlídky – v databázi je možné vyhledávat podle mnoha kritérií. V současné době je zveřejněno téměř 69 000 hesel, v tom je přes 30 000 fotografií a kopií dokumentů, doplněných více než 10 000 texty, jako jsou recenze či citace z recenzí, články nebo soupisy repertoáru. Přibližně dvojnásobek uvedeného počtu hesel je v pracovní verzi zaznamenán či rozpracován. Otevřená encyklopedická databáze shromažďuje informace o amatérských divadelnících aktivitách na území České republiky a na její aktualizaci se mohou podílet i sami návštěvníci stránek.

Rozšíření databáze českého amatérského divadla je součástí projektu „Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla“, který je realizován za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska (http://www.eeagrants.org). Držitelem grantu je Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Národním informačním střediskem pro kulturu (NIPOS).

Součástí projektu je archiv největší světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale a vytvoření databáze divadelní fotografie na internetu. Více informací je k dispozici na www.theatre-heritage.cz


Existuje národní architektura?, ptá se rozsáhlá výstava TACE

Je Národní divadlo v Praze „jen“ výkladní skříní tuzemské kultury anebo rovněž symbolem české architektury? A jak se národní cítění Poláků, Maďarů, Slovinců, Slováků a Rakušanů promítlo v uplynulých dvou stoletích do jejich hlavních divadelních budov?

Nejen tyto otázky vznáší rozsáhlý výstavní projekt Za všedností, který postupně zavítá v letošním a příštím v roce do všech středoevropských metropolí a představí na sedm desítek divadelních budov. Výstava vznikla v rámci víceletého mezinárodního projektu TACE (Theatre Architecture in Central Europe / Divadelní architektura ve střední Evropě), je organizován Národním divadlem v Praze za spolupráce významných divadelních institucí ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska a inicioval ho Institut umění – Divadelní ústav.

„Divadlo bývá označováno jako pilíř národní kultury a jazyka. Zdá se, že ani architektura není vůči národním či nacionálním atributům imunní. Je to dobře, nebo špatně? I hledání této odpovědi je předmětem naší výstavy,“ říká kurátor výstavy architekt Igor Kovačevič. Premiérově je výstava Za všedností s podtitulem Výstava divadelní architektury ve Střední Evropě uvedena již od 26. března do 2. května tohoto roku v Budapešti, odkud poputuje do pražské Národní technické knihovny, kde bude veřejnosti přístupná od 12. května do 6. června. V červenci zavítá výstava do Varšavy, během září do Bratislavy, ze které se přesune do Lublaně.

Podrobné informace jsou k dispozici na www.theatre-architecture.eu.


Pozvánka na přednášku Teatrologické společnosti

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku prof. PhDr. Evy Stehlíkové „Plenérová inscenace řecké tragédie (z Delf do Heřmaně)“, která se koná 22. 4. 2010 od 17 hodin v Malém sále IDU. Od počátku 20. století vznikají pokusy vrátit antická dramata do jejich původního prostředí a hrát je tedy v ruinách někdejších řeckých, helénistických a římských divadel. Od roku 1911, kdy byly inscenovány Aischylovy Eumenidy v římském divadle v Orange, vznikla celá vlna festivalů, z nichž některé se realizovaly jen jednou, jiné založily dlouhodobou tradici. Nejpozoruhodnějším z nich byl projekt básníka Angela Sikeliana a jeho manželky Evy Palmer, kteří si přáli obnovit festival v Delfách, kam chtěli svolávat setkání evropských intelektuálů a diskutovat o obrodě světa. Přestože uskutečnili jen festival v roce 1927 a 1930, jejich „delfská idea“ nebyla zapomenuta a je dnes připomínána také originálním filmem, vycházejícím z jejich inscenace Upoutaného Prométhea, který natočili bratři Gadziadisové.

V Československu snili o plenérovém představení mnozí, usiloval o ně i Oldřich Stibor, který chtěl hrát Oidipa krále na schodech Husova sboru v Olomouci. Shodou okolností je však prvním plenérovým představením řecké tragédie inscenace Oidipa krále, kterou realizoval Václav Krška s ochotnickým spolkem Heyduk. Sama existence tohoto amatérského spolku, jeho dramaturgický program i nejrůznější aktivity (přednášky, literární večírky, výstavy atd.) jsou pozoruhodné. Právem byla malá jihočeská vesnice Heřmaň nazvána Divadelní vesnicí. V Krškově inscenaci účinkoval j.h. Eduard Kohout, slavný Oidipus Hilarovy inscenace v Národním divadle. Hlavní význam Krškovy inscenace pochopitelně není v pouhém faktu uvedení antické tragédie v plenéru, na ní je jenom nejvíce patrné, že se mu podařil neopakovatelný čin: ve svém amatérském divadle oživil zašlý koncept antického divadla a spojil celou vesnici v kolektivním gestu nesmírného významu.
vloženo: 5.4.2010
(cached, 19.7.2018 15:03:15)
Autor: redakce
 
Rubrika: Infoservis
 
Počet zobrazení článku: 1884

 
Související články

Formát pro tisk Formát pro tisk Zaslat emailem Zaslat emailem Nový komentář Nový komentář
 
Zatím žádné komentáře
 
Copyright © Divadelní ústav, REBEX ČR s.r.o. a ČTK
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000
 

 
Další projektyPartneři

Developed by REBEX