Informační servis IDU - únor 2010

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou další číslo Informačního servisu Divadelního ústavu (jedné části organizace Institut umění – Divadelní ústav, dále IDU) roku 2010. Nyní máte možnost volby, zda si stáhnete text celého čísla ve formátu Word – RTF, PDF nebo ZIP, či jen některé jeho části – programy festivalů v únoru a březnu (RTF, PDF), nebo premiéry divadel v únoru (RTF, PDF). Tímto způsobem se vyhneme zahlcení vaší e-mailové schránky objemnou přílohou.
Tištěná podoba Informačního servisu je k dispozici v Knihovně IDU.
Starší čísla jsou ke stažení na adrese www.divadlo.cz/infoservis.
Pokud máte zájem dostávat měsíčně rovnou celý text v jediném souboru (cca 1 MB), pošlete prosím žádost na adresu redakce@divadlo.cz.
Na tuto adresu se prosím obracejte i s dotazy, připomínkami a náměty, týkajícími se obsahu i technických záležitostí Informačního servisu.
Informační servis je rozesílán zdarma na adresy uživatelů registrovaných na serveru www.divadlo.cz.
Kromě Informačního servisu je na tyto adresy vždy v sobotu rozesílán také týdenní přehled nových článků na serveru www.divadlo.cz. Přihlásit či odhlásit k odběru těchto služeb se můžete zde.

Obsah:
1. Zprávy Divadelního ústavu
2. Přehled vydaných publikací Edičního oddělení IDU v roce 2009
3. Pozvánka na přednášku Teatrologické společnosti


Zprávy Divadelního ústavu


Proměny – Divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí


Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a Moravským zemským muzeem si Vás dovolují pozvat na výstavu Proměny – Divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí.
Výstava představuje práci 12 scénických, kostýmních a loutkářských výtvarnic z celé ČR. Zaměřuje se na prezentaci aktuálních trendů a rozmanitosti umělecké tvorby ve scénografii. Na přibližně 60 exponátech je možné sledovat rozdílnost přístupu umělkyň v jejich tvorbě, a to jak z hlediska výtvarného, tak divadelního. Zastoupeny jsou originály kostýmů, scénické a kostýmní návrhy, makety, loutky, fotografie, dokumenty, audiovizuální záznamy a různé scénické objekty. Výstava zachycuje přesah mezi výtvarným uměním, divadlem (scéničností), filmem, fotografií, hudbou, literaturou, módou, designem či moderními technologiemi. Její jedinečnost spočívá také ve zviditelnění tvorby žen – umělkyň – v oblasti veřejného života.

Mezi vystavující výtvarnice patří Marie Jirásková, Zuzana Krejzková, Irena Marečková, Radka Mizerová, Jana Preková, Kamila Polívková, Marta Roszkopfová, Simona Rybáková, Kateřina Štefková, Zuzana Štefunková Rusínová, Jana Zbořilová a Sylva Zimula Hanáková.
Výstavu je možné zhlédnout od 20. 11. 2009 do 15. 2. 2010 v Moravském zemském muzeu v Brně.
Autorky a kurátorky výstavy: Denisa Šťastná, Marie Zdeňková


Křest knihy Jany Pilátové: Hnízdo Grotowského

Křest knihy Hnízdo Grotowského, kterou na konci loňského roku vydal Institut umění – Divadelní ústav, se symbolicky uskuteční ve stejný den jako premiéra slavného představení Teatru Laboratorium Apocalypsis cum figuris (11. 2. 1969). Zároveň své narozeniny oslaví i autorka textu Jana Pilátová, která ve své knize čerpala z vlastních zážitků ze stáže u „Grota“ ve Vratislavi v 60. letech i mnoholeté divadelní a pedagogické praxe. Čtení a diskusi doprovodí výstava o divadle Laboratorium a projekce filmu Marie Zmarz-Koczanowicz o Grotowském Próba portretu v 17:00 hodin, samotný křest se uskuteční v 18:00 hodin.
Akce se bude konat v Polském institutu v Praze, Malé náměstí 1, Praha 1 – Staré Město.


Výstava Svět divadla – 50 let Divadelního ústavu a jeho publikací

V roce 2009 si Divadelní ústav (dnes Institut umění – Divadelní ústav, dále IDU) připomněl 50. výročí svého založení. IDU se řadí se svými téměř 600 vydanými tituly k předním nakladatelstvím divadelní literatury v České republice.
Přijměte pozvání na výstavu Svět divadla – 50 let Divadelního ústavu a jeho publikací, která představuje 80 přelomových titulů z produkce IDU. Výstava se bude konat od 16. února do 31. března ve výstavních prostorách Ministerstva kultury ČR. Svět divadla dokumentuje prostřednictvím vystavených titulů, jak se proměňoval IDU a jeho vydavatelská činnost, ale i české divadlo a česká teatrologie.
Výstava obsahuje mimo jiné významné edice IDU a jeho nejúspěšnější tituly. Nechybí samozřejmě ani prezentace nejnovějších publikací. Výstavu knižní produkce IDU doplní také fotografie, které pocházejí z fotoarchivu ústavu a zachycují významné počiny českého divadla od 2. poloviny minulého století po současnost objektivy předních českých divadelních fotografů. Svět divadla je zároveň zajímavým dokladem toho, jak se za uplynulých padesát let vyvíjel grafický design odborných publikací.

Přehled vydaných publikací Edičního oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu v roce 2009


EDICE SVĚTOVÉ DIVADLO

Editor řady: Jana Patočková

Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského

Jerzy Grotowski, jeden z nejvýznamnějších režisérů a divadelních myslitelů 20. století, překročil svým svatým divadlem (tak ho nazval režisér Peter Brook) meze divadla při hledání jeho duchovně-technických kořenů. Nejprve zkoumal v Teatru Laboratorium divadlo, pak začal divadlem zkoumat lidskou situaci, člověka a jeho možnosti. Rozmezím byl rok 1968, Apocalypsis cum Figuris, vrcholné divadelní dílo, otevírající cestu k paradivadlu a iniciacím. V onom roce, převratném v mnoha ohledech, absolvovala tehdejší studentka divadelní vědy, dnes teatroložka a divadelní pedagožka, PhDr. Jana Pilátová půlroční stáž u Grotowského a tato zkušenost určila její celoživotní zaměření. Kontakt s Grotowským udržovala i nadále, publikovala statě o jeho tvůrčích postupech u nás i v Polsku, přednášela na mezinárodních konferencích, vedla tvůrčí dílny doma i v zahraničí. Kniha Jany Pilátové je jediným českým původním příspěvkem k mezinárodnímu roku Grotowského (2009). Vychází v Edici Světové divadlo v redakci Marie Kratochvílové.

EDICE SOUČASNÁ HRA

Editor řady: Kamila Černá

Rodrigue Yao Norrman: Haló, Afriko!

Tožský autor ve své hře řeší zásadní dilema Afričanů, žijících v Evropě. Dva bratři, kteří přišli před lety z Afriky do Belgie, se rozhodují, zda se vrátit do Afriky nebo zůstat. Napjatý noční rozhovor odkrývá složitost existence černého imigranta v Evropě, jeho ponižující postavení, věčné balancování na hranici legality a kriminality. Vyvstává otázka, co je ještě možné přijmout a kde už je překročena hranice lidské důstojnosti. Hra dává nahlédnout nejen do života Afričana v postavení imigranta, ale ukazuje také naši evropskou civilizaci v poněkud jiném světle, než v jakém jsme ji schopni vidět sami. Překlad Matylda a Michal Lázňovští. Vyšlo ve spolupráci s festivalem Tvůrčí Afrika a s Francouzským institutem v Praze.

George R. Whyte: Dreyfus Intime

Autor hry je uznávaným světovým odborníkem na události spojené s Dreyfusovou aférou. Alfred Dreyfus, mladý francouzský důstojník, Žid obžalovaný v roce 1894 na základě falešných důkazů z velezrady, je hrdinou Whyteova dramatu, vycházejícího z korespondence mezi uvězněným Dreyfusem a jeho ženou. Hra je dalším v řadě uměleckých zpracování případu, jehož dozvuky pociťoval desítky let celý svět a který se stal mezníkem v dějinách zápasu o lidská práva.


MIMO EDICE


Divadelní ústav 1959–2009

Redakce: Kamila Černá a Jana Patočková
Nejobsáhlejší částí této knihy, vydané k padesátiletí Divadelního ústavu, je soupis publikací, které ústav vydal, a výstav, které připravil nebo se na nich podílel. Podstatným příspěvkem k historii Divadelního ústavu i k historii české teatrologie je stať Jany Patočkové Z historie Divadelního ústavu. Autorka se v ní zabývá především situací spojenou se vznikem ústavu, popisuje jeho vlastní založení, komplikované po úřední i právní stránce, i počáteční činnost. Další část publikace tvoří rozhovory s pamětníky. Jedná se především o první zaměstnance ústavu a o ty, kteří v něm déle působili a ovlivnili jeho podobu. Jejich vzpomínky jsou dokladem množství odborné práce, kterou ústav vykonal, ale i jeho ambivalentních postojů k tehdejšímu režimu. Novější historii ústavu odrážejí rozhovory s řediteli, kteří tuto instituci vedli po roce 1989.

Visegrad Drama III – The Sixties

Redakce: Kamila Černá a Zbyněk Černík
Ediční záměr vydat čtyři svazky her čtyř zemí středoevropského prostoru vznikl jako společná myšlenka divadelních institucí z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. V rámci tohoto společného projektu připravuje každá ze zúčastněných institucí edičně jeden svazek, který obsahuje hry všech čtyř zemí z předem stanoveného období, přeložené do angličtiny. Konečná řada čtyř svazků by měla být reprezentativním výběrem středoevropské dramatiky dvacátého století. Třetí svazek této řady obsahuje díla nejvýznamnějších dramatiků středoevropského prostoru šedesátých let: Josef Topol: The End of the Shrovetide (Konec masopustu); István Örkény: Welcoming the Major / The Tót Family (Rodina Tótů); Slawomir Mrozek: Tango a Leopold Lahola: Sunspots (Skvrny na slunci). Teatro checo contemporáneo Antologie české dramatiky, která obsahuje hry Václav Havel: Zahradní slavnost; Petr Zelenka: Příběhy obyčejného šílenství a David Drábek: Akvabely ve španělském překladu. Předmluvu napsala Kamila Černá. Vydalo nakladatelství Emergentes Editorial ve spolupráci s Českým centrem v Buenos Aires a Institutem umění – Divadelním ústavem.

Czech Plays: Seven New Works

Publikace obsahuje hry Lenky Lagronové, Ivany Růžičkové, Egona Tobiáše, Davida Drábka, Jiřího Pokorného, Ivy Klestilové a Petra Zelenky. Editory publikace byli Dr. Daniel Gerould, ředitel edičního oddělení Martin E. Segal Theatre Center, a Marcy Arlin a Gwynn MacDonald, autorky projektu Immigrant´s Theatre. V rámci něj realizují mimo jiné i dlouhodobý projekt Czech Plays in Translation, v němž již po 8 let každoročně představují vybraná díla současné české dramatiky v anglickém překladu. Publikace obsahuje rozsáhlou studii Daniela Geroulda o českém divadle 20. století a genezi projektu scénických čtení české dramatiky Immigrant´s Theatre v podání Marcy Arlin. Antologie obsahuje následující tituly: Lenka Lagronová: Miriam; Ivana Růžičková: Otevírám zásuvku a vyndávám nůž; Egon Tobiáš: Slíbil jsem to Freddymu; David Drábek: Akvabely; Jiří Pokorný: Taťka střílí góly; Iva Klestilová: Minach a Petr Zelenka: Teremin. Distribucí publikace v USA je pověřeno České centrum v New Yorku, v ČR a ostatních zemích ji realizuje Institut umění - Divadelní ústav.


PERIODIKA


Czech Theatre č. 25

Šéfredaktor: Barbara Topolová Redakce: Kamila Černá, Zbyněk Černík, Jana Patočková Redakce anglického překladu: Zbyněk Černík
Časopis Czech Theatre vychází jedenkrát ročně v angličtině. Přináší informace o stavu českého divadla, událostech uplynulé sezóny, uměleckých trendech i výrazných osobnostech současného českého divadla.

DIVADELNÍ REVUE 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2009/4

Divadelní revue je vědecký teatrologický čtvrtletník vycházející od roku 1989. Byl založen skupinou divadelních historiků, teoretiků a kritiků střední generace v Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, od roku 1994 ho vydává Institut umění – Divadelní ústav. Formou studií, analýz a esejů se věnuje dějinám divadelní kultury na našem teritoriu (tedy nejen divadla v českém jazyce), a to v celé její historické a žánrové rozloze, od raného středověku po dnešek. Dále se průběžně věnuje teoretickým a encyklopedickým projektům (Encyklopedie českého divadla, Základní pojmy divadla aj.), pravidelné kritické reflexi české i zahraniční teatrologické literatury a dokumentaci vývoje divadla na našem území (dosud nevydané dramatické texty, cenzurní záznamy, korespondence, soupisy děl apod.).


Publikace Institutu umění – Divadelního ústavu lze objednat písemně, faxem nebo e-mailem, na dobírku nebo fakturu, na adrese: Institut umění – Divadelní ústav, Michaela Machoňová, Celetná 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 809 137, fax: 224 811 452, e-mail: publik@divadlo.cz.
Více informací o nabídce publikací Institutu umění – Divadelního ústavu naleznete na http://www.divadelni-ustav.cz/publikace_nabidka.asp.


Pozvánka na přednášku Teatrologické společnosti

Teatrologická společnost Vás srdečně zve na přednášku PhDr. Adolfa Scherla „K novějším inscenacím Händlových oper u nás a ve světě“, která se koná 25. 2. 2010 od 17 hodin v Malém sále IDU. Jedná se o rozšířenou a ukázkami doplněnou verzi stejnojmenné přednášky, s níž A. Scherl vystoupil v prosinci 2009 na výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu. Teatrologická společnost Vás srdečně zve na přednášku PhDr. Adolfa Scherla „K novějším inscenacím Händlových oper u nás a ve světě“, která se koná 25. 2. 2010 od 17 hodin v Malém sále IDU. Jedná se o rozšířenou a ukázkami doplněnou verzi stejnojmenné přednášky, s níž A. Scherl vystoupil v prosinci 2009 na výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu.
vloženo: 2.2.2010
(cached, 20.7.2018 4:38:22)
Autor: redakce
 
Rubrika: Infoservis
 
Počet zobrazení článku: 1976

 
Související články

Formát pro tisk Formát pro tisk Zaslat emailem Zaslat emailem Nový komentář Nový komentář
 
Zatím žádné komentáře
 
Copyright © Divadelní ústav, REBEX ČR s.r.o. a ČTK
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000
 

 
Další projektyPartneři

Developed by REBEX