Informační servis Divadelního ústavu - prosinec 2009

Vážení čtenáři,   
dostává se vám do rukou další číslo Informačního servisu Divadelního ústavu (jedné části organizace Institut umění – Divadelní ústav) roku 2009. Nyní máte možnost volby, zda si stáhnete text celého čísla ve formátu Word – RTF, PDF nebo ZIP, či jen některé jeho části – přehled festivalů v prosinci a lednu (RTF, PDF) nebo premiéry divadel (RTF, PDF). Tímto způsobem se vyhneme zahlcení vaší e-mailové schránky objemnou přílohou.

Tištěná podoba Informačního servisu je k dispozici v knihovně Institutu umění - Divadelního ústavu. Starší čísla jsou ke stažení na adrese www.divadlo.cz/infoservis.

Pokud máte zájem dostávat měsíčně rovnou celý text v jediném souboru (cca 1 MB), pošlete žádost na adresu redakce@divadlo.cz. Na tuto adresu se, prosím, obracejte i s dotazy, připomínkami a náměty, týkajícími se obsahu i technických záležitostí.

Informační servis je rozesílán zdarma na adresy uživatelů registrovaných na serveru www.divadlo.cz. Kromě Informačního servisu je na tyto adresy vždy v sobotu rozesílán také týdenní přehled nových článků na serveru www.divadlo.cz. Přihlásit či odhlásit k odběru těchto služeb se můžete zde.


Obsah:
1.Zprávy Divadelního ústavu
2.Premiéry divadel – přehled premiér je z databáze Institutu umění – Divadelního ústavu a byl zpracován na základě informací od jednotlivých divadel
3.Programy festivalů v prosinci

 

Zprávy Divadelního ústavu


Otevírací doba v Institutu umění – Divadelním ústavu v době od 23. 12. do 3. 1. 2010

Studovny Institutu umění - Divadelního ústavu budou od 24. 12. 2009 do 3. 1. 2010
z provozně - organizačních důvodů pro veřejnost uzavřeny.
Ve středu 23. 12. bude provoz pro veřejnost ukončen již v 16 hodin.

Přejeme všem badatelům klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2010.


V rámci Intersekce Pražského Quadriennale se uskuteční série sympozií „Expandující scénografie“

Iniciace a poskytnutí prostoru pro aktivní, mezioborovou debatu o pojetí současné scénografie je jedním z cílů mezinárodní přehlídky Pražské Quadriennale 2011 věnované scénografii a divadelní architektuře

V rámci rozsáhlého projektu Intersekce připravili organizátoři na toto téma už pro rok 2010 sérii tří sympozií, na které se mohou hlásit zájemci v dostatečném předstihu.
Pozvaní přednášející teoretici, prezentující umělci i odborníci na workshopech se budou pod hlavičkou zastřešujícího programového názvu „Expandující scénografie” zabývat konceptem diváka, umělců/autorů a kurátorů ve vztahu k odlišným uměleckým postojům v současném prostorovém designu.

Jako první se uskuteční v termínu 25. - 27. února 2010 v lotyšské Rize sympozium O divácích. Uzávěrka pro zaslání přihlášek účastníků a zaslání abstraktů přednášek aktivních účastníků je již 15. prosince 2009. Další sympozium O umělcích/autorech proběhne 9. - 11. července 2010 v Bělehradě a poslední sympozium O kurátorství se bude konat 27. - 29. září 2010 v portugalské Évoře.

Detailní informace a přihlášky jsou k dispozici na www.intersection.cz nebo v příloze. Projekt Intersekce byl podpořen z programu Culture Evropské unie.


Výzva k účasti na Studentské sekci Pražského Quadriennale 2011

Cílem Studentské sekce PQ 2011 je představit průřez jak individuální studentskou tvorbou, tak i obecnějším směřováním jednotlivých škol v rámci výstavy scénografie a divadelního prostoru.
Studenti mohou přihlásit vlastní výtvarně-divadelní projekty s důrazem na nejrůznější scénografické složky (vč. instalace, světelného designu, kostýmů, masek, loutek, performance ad.) a divadelní vyjádření. Výsledná forma není předem určená, studenti se mohou předkládat jak návrh, tak realizaci. Hlásit se mohou jednotlivci i skupiny.
Přihlášená presentace musí být realisovatelná v prázdném, nečleněném prostoru o velikosti 2 m 3, každý z 10 vybraných projektů získá max. 3.000 Kč na materiál k realisaci.
Výsledky budou vyhlášeny na konci února 2010.

Zájemci o účast z řad vysokoškolských studentů jakýchkoliv uměleckých škol v ČR zaměřených na scénografii, performanci, prostor a příbuzné obory mohou návrhy svých projektů posílat emailem do 31. ledna 2010 na adresu arm-os@seznam.cz, kde lze také získat podrobnější informace.


Divadlo a revoluce: První týdny Sametové revoluce v českých a moravských divadlech
Institut umění-Divadelní ústav a České centrum Brusel pořádá v Českém centru Brusel výstavu Divadlo a revoluce

V roce 2009 si Institut umění-Divadelní ústav připomněl 20. výročí událostí tzv. Sametové revoluce projektem Divadlo a revoluce. Zmapování dění v českých divadlech a ohlédnutí za nimi ze současného pohledu nabídla výstava, konference a moderovaná diskuse s pamětníky, které se konaly v Praze v říjnu a listopadu 2009. Projekt byl uspořádán v rámci oslav 50. výročí založení Divadelního ústavu.

Výstava Divadlo a revoluce představuje výběrový průřez těmi nejdůležitějšími českými scénami, kudy se revoluce v listopadových a prosincových dnech roku 1989 ubírala, a to na ose Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava. Je rozdělena na dvě části: panely věnované jednotlivým divadlům, které obsahují dobové fotografie a dokumenty s doprovodnou chronologií. Druhá část výstavy je věnována rozhovorům s žijícími aktéry a pamětníky Sametové revoluce z řad českých divadelníků, kteří události nahlížejí ze současného dvacetiletého odstupu.

Vzhledem k tomu, že revoluční dění v českých divadlech je ojedinělým fenoménem v kontextu revolučních proměn ve Střední a Východní Evropě, usiluje IDU o jej představení i zahraničnímu publiku. Z tohoto důvodu byla výstava záměrně připravena v dvojjazyčné česko-anglické verzi. Její první zahraniční destinací se stalo České centrum v Bruselu, kde byla instalována v rámci konference "Theatre after 1989 in East Central Europe" pořádané Université Libre de Bruxelles. Na této konferenci promluvily významní teatrologové zaměření na divadlo ve Střední a Východní Evropě jako např. Larissa Solntseva (GITIS, Rusko) nebo Marta Keil (Institut Adama Mickiewicze, Polsko).

S dalšími destinacemi výstavy se počítá na rok 2010.

kontakty:
Martina Černá, kurátorka výstavy, Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů, Institut umění-Divadelní ústav, E martina.cerna@divadlo.cz, www.idu.cz, www.divadelni-ustav.cz, www.institutumeni.cz,
Tomáš Vokáč, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů, Institut umění-Divadelní ústav, E tomas.vokac@divadlo.cz, www.idu.cz, www.divadelni-ustav.cz, www.institutumeni.cz


Vychází české vydání knihy Michaela M. Kaisera Strategické plánování v umění: Praktický průvodce

Institut umění ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze vydává český překlad knihy Michaela M. Kaisera.
Kniha seznamuje čtenáře s osvědčenou metodou, jak přistupovat ke strategickému plánování v oblasti umění a nabízí řešení, jak se úspěšně vypořádat s negativními vlivy prostředí.

„Vydáním knihy Strategického plánování dostávají nyní také čeští kulturní manažeři do ruky jakési „desatero přikázání kulturního managementu“? soubor jasně formulovaných pravidel, jejichž dodržování sice vyžaduje disciplínu, ale která jsou klíčem k úspěchu a naplnění i těch nejsmělejších uměleckých vizí,“ říká Marek Vrabec, zakladatel a umělecký ředitel festivalu Struny podzimu a stážista Kennedyho centra. Metodu strategického plánování aplikuje M. Kaiser úspěšně již několik desítek let. Tato kniha byla napsána v roce 1995 pro potřeby neziskových kulturních organizací ve Spojených státech amerických. Český čtenář tak přirozeně narazí na některá specifika, která se budou lišit od praxe, na niž je zvyklý v České republice či v Evropě. Nejzásadnějším rozdílům mezi českým a americkým kulturním sektorem je proto věnován obsáhlejší doslov Martina Cikánka, vedoucího projektů přímých přenosů Metropolitní opery: Live in HD v ČR a stážisty Kennedyho centra. Publikace obsahuje řadu stále platných zásad, kterým by se měli manažeři řídit a které jsou předpokladem k dosažení kvalitních uměleckých výsledků.
„Hlavním důvodem vydání publikace je snaha zkvalitnit a zefektivnit úroveň managementu v českém kulturním prostředí,“ říká vedoucí Institutu umění Eva Žáková a dodává, že „v době, kdy se umělecké organizace potýkají s problémy při získávání finančních prostředků, musí se naučit strategicky a kreativně plánovat, aby dosáhly kvalitních uměleckých výsledků“.

Michael M. Kaiser, prezident uměleckého Centra Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, D. C., je přezdíván Král zvratu. Tuto přezdívku i mezinárodní věhlas experta na revitalizaci problematických kulturních organizací získal díky svému úspěšnému působení v Královské opeře Covent Garden v Londýne, American Ballet Theater, Alvin Ailey American Dance Theater a baletu města Kansas City. Ministerstvo zahraničních věcí Spojených státu amerických jmenovalo Michaela Kaisera oficiálním kulturním ambasadorem USA.                       

V této funkci se věnuje poradenství kulturním organizacím a tréninku kulturních manažerů ve více než 60 zemích světa. Vytvořil on-line vzdělávací fórum www.artsmanager.org, věnované managementu v umění, kde se profesionálové i studenti mohou podělit o svoje zkušenosti, hledat zaměstnání či inzerovat nové pracovní příležitosti. Na začátku února roku 2009 založil iniciativu Umění během ekonomické krize (Arts in Crisis) a v jejím rámci navštívil již všech 50 státu USA, aby se s místními kulturními manažery podělil o svou expertizu a pomohl tak jejich organizacím k překonání současné hospodářské krize. Dále v rámci této iniciativy poskytují zaměstnanci Kennedyho centra, Kaiserovi nejbližší spolupracovníci a sbor 240 dobrovolných mentorů zdarma konzultace téměř pěti stům uměleckým organizacím po celých Spojených státech.
 
více na www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=757


Křest knihy Jiřího Kárneta Posmrtný deník - Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi

Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 se v kavárně Krásný ztráty uskutečnilo setkání při příležitosti vydání publikace dramatika, divadelního kritika a režiséra, esejisty, básníka a překladatele Jiřího Kárneta (1920) Posmrtný deník - Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi, kterou vydalo nakladatelství Paseka.

Kárnetův esej vznikal původně jako odpověď na anketní otázky Václava Havla, které tazatel položil některým exulantům během své návštěvy New Yorku v r. 1968. Kárnetův text svým rozsahem i stylem zdaleka překročil "zadání" anketních otázek a měl v r. 1968 vycházet na pokračování v Literárních listech, resp. být na doporučení V. Havla vydán v Čs. spisovateli. Po srpnu 1968 však již k realizaci knižního vydání nemohlo dojít; esej tak vychází dnes se čtyřicetiletým zpožděním doplněný o tři Havlovy dopisy.
Publikaci uvedl editor Viktor A. Debnár.

Ukázky z knihy najdete v Literárních novinách (29/2007), www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=3974&rok=2007&cislo=29 a v A2 (30/2008), www.advojka.cz/archiv/2008/30/prisne-tajne-posmrtny-denik
více o knize najdete na file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cjana.rezkova%5CPlocha%5Cinfoservis_prosinec_2009%5Cwww.paseka.cz%5C%3fprodukt=733


Pozvánka na přednášku Teatrologické společnosti

Teatrologická společnost srdečně zve na promítání ukázek ze hry Arnolda Engela o sv. Kateřině „Costis sive Catharis, Partheno-Martyr Alexandrina“ (1656) v podání divadelního spolku Lauriger, které se koná 17. 12. 2009 od 17 hodin v Malém sále IDU. Promítání uvedou a vaše dotazy rády zodpoví členky Laurigeru Magdaléna Jacková (IDU) a Mgr. Kateřina Valentová-Bobková, Ph.D. (Historický ústav AV ČR v.v.i).


Pozvánka na přednášku Brněnské sekce Teatrologické společnosti

Brněnská sekce Teatrologické společnosti vás zve na přednášku Prof. PhDr. Evy Stehlíkové „Divadelní vesnice aneb první plenérové představení řecké tragédie v Čechách", která se bude konat v úterý 8. prosince 2009 v 17,00 hod. v Brně, v Kabinetu divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Gorkého 7, budova G - suterén, učebna G 01.

V r. 1920 byl v malé jihočeské vesnici Heřmaň (v programu avantgardního Burianova divadla D 41 je tato komunita označena jako Divadelní vesnice) založen amatérský divadelní soubor Heyduk, který fungoval mezi léty 1920 a 1937. Šíře i kvalita jejich repertoáru byla obdivuhodná, dramaturgický program realizovaný ve dvou cyklech – v Cyklu moderních her a v Cyklu lidových her – byl velmi progresivní, ale zdaleka nevyplňoval všechny aktivity tohoto amatérského souboru, který ve stejné době uskutečnil na 60 přednášek a literárních večerů, pořádal výstavy, samozřejmě také různé mikulášské večírky, plesy a věnečky, společně poslouchal tehdy ještě málo rozšířené rozhlasové vysílání, uskutečňoval výlety do kina i do divadla (celý soubor např. vyjel do Českých Budějovic na představení her E. F. Buriana) a měl svou vlastní knihovnu. To vše, jakož i první plenérová inscenace řecké tragédie v Čechách, o níž bude řeč především, by nebylo bez vůdčí osobnosti, kterou byl Václav Krška, příští filmový režisér. Krškovi se podařil neopakovatelný čin: ve svém amatérském divadle oživil zašlý koncept antického divadla a spojil celou vesnici v kolektivním gestu nesmírného
 významu.
Jako úvod k této přednášce pořádáme pro studenty a další zájemce promítání filmu Měsíc nad řekou režiséra Václava Kršky, a to o týden dříve, v úterý 1. prosince v 17.00 hod., na stejném místě. 

 

Informační servis Divadelního ústavu  Ročník XII., prosinec 2009. Vychází 10x ročně.
Řídí: Ondřej Svoboda  Redakce: Alena Hrádková (editor, Zprávy IU-DÚ), Lucie Čepcová (Premiéry),
Radka Petrmichlová (Festivaly). Vydává Institut umění – Divadelní ústav  Celetná 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 809 180  Fax: 224 809 200  E-mail: redakce@divadlo.cz  Internet: http://www.divadlo.cz/infoservis
 


 

vloženo: 5.12.2009
(cached, 19.7.2018 17:40:15)
Autor: redakce
 
Rubrika: Infoservis
 
Počet zobrazení článku: 2441

 
Související články

Formát pro tisk Formát pro tisk Zaslat emailem Zaslat emailem Nový komentář Nový komentář
 
Zatím žádné komentáře
 
Copyright © Divadelní ústav, REBEX ČR s.r.o. a ČTK
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000
 

 
Další projektyPartneři

Developed by REBEX