Články autora'Box'

Celkem 71 článků, zobrazuji 1 až 10
Následující >>

Základní informace o možných právních formách (26.7.2004, K legislativě)
Předkládaný manuál je průvodcem hlavně po legislativních a právních podmínkách umělecké činnosti v České republice. Jeho součástí jsou i odkazy na všechny instituce, zákony a předpisy nutné pro provozování této činnosti.
 
Obecné podmínky pro granty a dotace (8.7.2004, Dotace a granty)
Obecné informace o dotacích převzaté ze stránek Ministerstva kultury. Žádosti se podávají na předepsaném formuláři. Povinnou součástí projektu je popis projektu, rozpočet projektu vyplněný na předepsaných rozpočtových formulářích.
 
Daniel Radcliffe poprvé účinkuje v muzikálu na Broadwayi (30.3.2011, Zahraničí - Zprávy)
Britský herec Daniel Radcliffe získal pozitivní ohlasy kritiků na své první muzikálové vystoupení na Broadwayi.
 
Multiplikační efekty kulturních odvětví v České republice (11.10.2010, Správa a řízení)
Studie vysvětluje nepřímé, neboli multiplikační ekonomické efekty kulturních a kreativních odvětví, vypočítané na základě podrobné meziodvětvové analýzy z dat ČSÚ, a srovnává je s efekty generovanými jinými odvětvími v české ekonomice.
 
Komentář ke statistickým údajům o divadle v ČR v roce 2008 (20.1.2010, Statistika)
Podkladový materiál, který pro NIPOS (Národní informační a poradenské středisko) komentuje a analyzuje statistická data divadelního systému v České republice za rok 2008
 
Financování a hodnocení divadel v České republice (23.10.2009, Diskuse)
Zpráva o semináři, jež se uskutečnil ve čtvrtek 15. října 2009 v Institutu umění-Divadelním ústavu. Hlavním cílem semináře bylo poskytnout divadlům aktuální informace k problematice financování a alokace i metodiku k procesům evaluace a hodnocení divadel.
 
Statistika kultury 2008 (20.8.2009, Statistika)
Materiál NIPOS-u zaznamenávající úhrnné údaje o kultuře v ČR za rok 2008, zahrnuje též oddíl Divadlo.
 
Správa a financování operních domů (22.6.2009, Správa a řízení)
Podkladový materiál, který pro MK ČR zpracoval IU – DÚ, zachycuje správu a financování předních evropských operních domů.
 
Soupis překladů her českých autorů uložených v knihovně Divadelního ústavu (12.6.2009, Dokumenty)
Soupis překladů původních děl českých autorů napsaných v českém jazyce. Soupis je rozčleněn podle jazyků, do kterých byly hry přeloženy. V rámci jednotlivých kapitol jsou záznamy řazeny abecedně dle jmen autora.
 
Mezi odchodem a pohoršením (29.5.2009, Diskuse)
Sympozium k situaci berlínských operních domů (Deutsche Oper, Staatsoper a Komische Oper) a ke kritice fungování berlínské Operní nadace, založené v roce 2004. Základní problém: možná fůze operních domů.
 
Celkem 71 článků, zobrazuji 1 až 10
Následující >>

 
Copyright © Divadelní ústav, REBEX ČR s.r.o. a ČTK
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000
 

 
Další projektyPartneři

Developed by REBEX